Sudjelovanje građana

Izgradnjom uzajamnog povjerenja i demokratskih standarda te razvojem mreža civilnog aktivizma – procesi uključivanja građana u odlučivanju započinju u lokalnoj zajednici.

Odnos vlasti i građana postaje sve složenijim i mnogostranijim. Također, razvoj informacijske tehnologije praćen razvojem informacijskog društva, promijenio je kontekst upravljanja državom. Povećao je utjecaj masovnih medija i broj interesnih skupina i organizacija civilnog društva koje ustrajno traže svoje pravo na veću ulogu u procesu upravljanja i odlučivanja.

Nove komunikacijske tehnologije omogućuju građanima i skupinama da prevladaju prostorne udaljenosti i da se organiziraju na brži i učinkovitiji način s obje strane lokalnih, regionalnih i nacionalnih granica. Mnogi građani, koji su u današnje vrijeme obrazovaniji i bolje informirani, propituju odluke i traže odgovore od vlasti.

U modernom, globaliziranom svijetu, građani mogu prikupljati informacije izravno iz međunarodnih izvora pa vladama više nije moguće cenzurirati ili kontrolirati protok informacija. Olakšani pristup informacijama ima “demokratizirajući učinak”, potičući građane na aktivnost. Vlasti mnogih država sve češće dolaze do zaključka kako neće moći provesti i učinkovito primjeniti svoje mjere, ako ih njihovi građani ne razumiju i ne podržavaju. Stoga traže nove ili poboljšane modele i pristupe za kvalitetnije informiranje i uključivanje građana u proces odlučivanja.

Izgradnjom uzajamnog povjerenja i demokratskih standarda te razvojem mreža civilnog aktivizma – procesi uključivanja građana u odlučivanju započinju u LOKALNOJ ZAJEDNICI.

Lokalne su samouprave suočene s problemima poput decentralizacije, nerazvijenih mehanizama sudjelovanja građana, nedostatka visokoobrazovanih stručnjaka u redovima službenika i političara na razini lokalne samouprave te mnogim drugim problemima. Izravni dijalog između građana, njihovih udruga i izabranih političkih vođa može se dogoditi samo na najnižoj razini demokracije i samouprave. Zbog toga je funkcioniranje demokracije na lokalnoj razini vrlo važno. Svaki bi član lokalne zajednice morao imati priliku za aktivno sudjelovanje u osmišljavanju, provođenju te nadzoru provođenja usvojenih odluka u lokalnoj zajednici. Pri tome lokalna vlast mora stvoriti uvjete za sudjelovanje javnosti u najvećoj mogućoj mjeri i pritom pokušati uključiti građane gdje god je to moguće.

Civilni sektor polazeći od političkog interesa, društvene jednakosti, povjerenja među pojedincima i doborovljnog udruživanja, povećava vjerojatnost učinkovitijeg upravljanja na lokalnoj razini. Učinkovito sudjelovanje građana ključno je za dobro upravljanje. Izabrani predstavnici, službenici i građani imaju važne uloge u upravljanju lokalnom zajednicm, regijom ili državom. Suradnja između vlade, jedinica lokalne samouprave i građana dovodi do najboljih političkih i razvojnih odluka. Stoga je za lokalnu samoupravu ključno promicanje i stvaranje takovog okruženja, koje će stimulirati sudjelovanje građana (Putnam, Making Democracy Work 1993.:172).

Prihvaćanje određenih načela može biti od velike pomoći:

 • vrednovati aktivno sudjelovanje građana kao ključni čimbenik budućnosti lokalne zajednice
 • promicati građansku akciju temeljenu na mogućnostima za uključivanje pojedinaca i različitih udruga
 • poštovati i uzeti u obzir svaki doprinos građana i pravodobno odgovoriti na njihova gledišta i spoznaje
 • ohrabrivati situacije koje odražavaju i javno izražavaju bogatstvo različitosti lokalne zajednice
 • javnosti dati razmuljive, pravodobne i široko distribuirane informacije kako bi se potaknulo sudjelovanje građana u političkim i upravnim procesima
 • pružiti građanima mogućnost da se uključe već u samome početku procesa oblikovanja politke te planiranjai razvoja projekta
 • organizirati aktivnosti građana koako bi se optimalno iskoristilo njihovo vrijeme i trud
 • pružiti odgovarajuću financijsku i stručnu potporu građanskim inicijativama
 • podržati i održati “umreživanje” građana, jedinica lokalne samouprave, lokalnih dužnosnika i službenika koje je danas u tijeku
 • omogućiti edukaciju dužnosnika i službenika lokalne samouprave u području civilne akcije u društvu
 • koordinirati zajedničke aktivnosti različitih vladinih ureda i njihove nadležnosti kako bi se potaknulo sudjelovanje građana, odnosno kako bi njihovo sudjelovanje imalo bolji učinak i smisao
 • redovno procijenjivati učinkovitost doprinosa građana i njihovih udruga u potrazi za mogućim boljim rješenjima.

IZVOR: Zlata Ploštajner, Izgradnja aktivnog civilnog društva: sudjelovanje građana na lokalnoj razini, Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb 2002.

Pin It on Pinterest

Share This