Ciljevi ODRAZ-a

 1. Poticati održivi razvoj lokalne zajednice promicanjem suradnje unutar i među sektorima te jačanjem kapaciteta svih dionika putem neformalne edukacije, organiziranja skupova, informiranja, publiciranja i sl.)
 2. Pridonositi demokratizaciji i razvoju civilnog društva utjecanjem na oblikovanje i praćenjem provedbe javnih politika te suradnjom s relevantnim dionicima
 3. Prenositi znanje i iskustvo na zemlje u regiji 
 4. Jačati kapacitete i unapređivati kvalitetu rada ODRAZ-a

Za provođenje strategije ODRAZ će provoditi niz različitih aktivnosti, kao npr.:

PRVI CILJ

 • Škola za održivi lokalni razvoj
 • Projekti za razvoj lokalne zajednice
 • Odrazi civilnog društva – rad s medijima
 • Savjetodavna pomoć
 • Informiranje
 • Umrežavanje
 • Izdavaštvo

DRUGI CILJ

 • Sudjelovanje u oblikovanju javnih politika i propisa kroz rad u savjetima, odborima i drugim tijelima
 • Praćenje stanja i informiranje s područja ruralnog i održivog razvoja te civilnog društva
 • Suradnja s relevantnim dionicima iz svih sektora i na svim razinama u svrhu jačanja javnog dijaloga
 • Senzibiliziranje javnog sektora i poticanje javnosti na uključivanje u donošenju odluka

TREĆI CILJ

 • Edukacija
 • Sudjelovanje na studijskim putovanjima
 • Unapređenje procesa upravljanja
 • Unapređenje interne komunikacije
 • Praćenje i uvođenje novih tehnologija
 • Aktivnosti na osiguranja vlastitog prostora
 • Jačanje imidža i prepoznatljivosti ODRAZ-a

Pin It on Pinterest