Vizija i misija

VIZIJA
Društvo u kojem je osiguran uravnotežen i kvalitetan razvoj zajednica za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

MISIJA
Poticanjem inicijativa, dogovaranjem i  suradnjom ODRAZ doprinosi promjenama u sustavima vrijednosti koje vode održivijem razvoju zajednice.

Pin It on Pinterest