Reference

ODRAZ je posvećen poticanju razvoja na lokalnoj razini po principima održivog razvoja te pružanju pomoći lokalnim dionicima kako bi razvojni dokumenti bili temeljeni na stvarnin potrebama svake zajednice te kroz suradnju i partnerstvo svih relevantinih dionika.

Stručnjaci ODRAZ-a, pored provođenja treninga, rade i kao konzultatnti domaćih i međunarodnih organizacija, ministarstava, udruga te jedinica lokalne samouprave. Radimo na pilot projektima u zajednicama, procjeni potreba, pomažemo u izradi transparentnih procedura dodjele financijskih potpora, izradi prijedloga projekata za fondove EU, izradi smjernica za održivi JLS i sl.

  SUDJELOVANJE U IZRADI STRATEGIJA I AKCIJSKIH PLANOVA

Pomoć Svjetskoj banci u provedbi procesa konzultacija – organizacija i facilitiranje procesa regionalnih rasprava s različitim dionicima o razvojnim prioritetima RH u procesu pripreme:

 • Predstavljanje i rasprava o izvještaju Ulaganje u jednake mogućnosti za sve, 2019.
 • Strategije partnerstva Svjetske banke s Republikom Hrvatskom 2019.- 2023.
 • Strategije partnerstva Svjetske banke s Republikom Hrvatskom 2009. – 2012.
 • Strategije pomoći Svjetske banke Republici Hrvatskoj 2001. – 2005.

Suradnja s javnim sektorom

 • Provedba radionica s članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba i ostalim dionicima te izrada prijedloga Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba 2020. – 2023. (ODRAZ i Institut za razvoj tržišta rada), 2019. – 2020.
 • Pet participativnih radionica za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba i ostalih dionika vezano za analizu i provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba, 2019. – 2020.
 • Provedba konzultacija s članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba te izrada prijedloga Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba 2017. – 2020. (ODRAZ i Institut za razvoj tržišta rada), 2017.
 • peparticipativnih radionica za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba vezano za analizu i provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba, 2014.
 • Izrada Komunikacijskog plana Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba, 2014.
 • Organiziranje radionica i treninga u području sudjelovanja javnosti u konzultacijama; članovi tima tehničke pomoći SAFEGE-a Ministarstvu zaštite okoliša za provedbu IPCC direktiva (Okolišne dozvole), 2012.-2013.
 • Prijedlog izrade metodologije i vođenje procesa izrade Akcijskog plana za obrazovanje za održivi razvitak u cilju provođenja Strategije održivog razvoja te izrada nacrta Akcijskog plana (Ministarstvo zaštite okoliša u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa), 2011.
 • Aktivno sudjelovanje u izradi Strategije razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije i Grada Zagreba, 2011.
 • Članstvo u Partnerskom vijeću za izradu i praćenje Zagrebplana
 • Tehnička pomoć u timu SAFEGE-a za šest jedinica lokalne samouprave tijekom osmišljavanja i pripreme prijedloga projekata u okviru “Management of Economic and Social Cohesion Projects” financiranog od EK, 2006.-2007.
 • Pomoć u izradi Smjernica za podnositelje prijedloga projekata te osmišljavanje i provođenje treninga u okviru programa CARDS za unaprjeđenje strukovnog obrazovanja (Agencija za strukovno obrazovanje), 2004. – 2006.
 • Izrada prijedloga projekta “Jačanje kapaciteta Odjela za zaštitu okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva”, UNDP, 2004.
 • su-autori rada “Pregled i procjena napretka Republike Hrvatske u provođenju Agende 21” – Rio+10 proces, izvještaj za UN skup o održivom razvoju u Johannesburgu // UNDP i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, 2002.
 • su-autori Strategije zaštite okoliša u sklopu Strategije Hrvatske za 21. stoljeće /// Vlada RH, 2000.

Pomoć u pripremi lokalnih razvojnih strategija:

 • Lokalna razvojna strategija (LRS) za područje LAG-a Sjeverna Istra, 2012.-2013.
 • Lokalna razvojna strategija za područje LAG-a Izvor, 2012.

Suradnja s civilnim sektorom

 • provedba procesa izrade elemenata strategije organizacije /revizija strategije:
  • Platforma za Lazarete, 2020.
  • Platforma za Lazarete, 2018.
  • RODA – Roditelji u akciji, 2016.
  • Mreža za ruralni razvoj u BiH, 2015.
  • LAG Podravina, 2014.
 • Fokusna grupa za europski projekt “LADDER – tijela lokalne samouprave kao pokretači obrazovanja za razvoj i jačanje svijesti građana”, čiji je nacionalni provedbeni partner Hrvatska zajednica županija – HZŽ // 2016.
 • Radionica za članove kosovskog Savjeta za praćenje strategije razvoja civilnog društva, 2015.

Procesi relevantni za EU

 • Projekt CIMULACT čiji je cilj bio učiniti teme istraživanja bliže očekivanjima i potrebama građana te tako planirati buduće teme i natječaje iz Programa EU za istraživanje i razvoj Obzor 2020. Proveden je proces savjetovanja s građanima i različitim dionicima o vizije Europe, društvenim potrebama i mogućim temama istraživanja – organizacija dvije nacionalne radionice te provedba on-line konzultacija; sudjelovanje na europskoj razini u kreiranju potencijalnih istraživačkih tema i natječaja, 2015. – 2018.

Analiza javnih politika

 • Provedba ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj – perspektiva civilnog društva, 2022.
 • Izrada periodičnog osvrta “Napredak politika ruralnog razvoja u Jugoistočnoj Europi – Periodični osvrt”, 2016.
 • Izvještaj iz sjene o provedbi IPARD-a 2010.-2012., zajedno s HMRR, 2013.
 • Izvještaj “Pregled i procjena napretka Republike Hrvatske u provođenju Agende 21” – Rio+10 proces, izvještaj za UN-ov skup o održivom razvoju u Johannesburgu (UNDP i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja), 2002.

_VANJSKA EVALUACIJA

 • Vrednovanje Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (SELECTIO d.o.o za upravljanje ljudskim potencijalima, ODRAZ-a, Laginja j.d.o.o., Zelena infrastruktura d.o.o., Gekom-geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o., Lattanzio monitoring & evaluation), 2019.
 • Evaluacija projekta udruge BIOM // Pogled u divljinu:izgradnja kapaciteta za održivo korištenje i praćenje sastavnica prirode, 2016.
 • Evaluacija dva projekta udruge ZvoniMir iz Knina // “Društvo građana – povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka” i “Solidarnost i zapošljavanje – ruka u ruci”, 2014.
 • Evaluacija projekta udruge “ZvoniMir” iz Knina // Projekt “Mreža za jačanje i podizanje kvalitete socijalnih usluga lokalne zajednice”, 2009.
 • Evaluacija projekta udruge MI iz Splita // Projekt “Kvalitetniji život u trećoj dobi”, 2009.
 • Projekt “Unapređenje i razvoj poduzetništva na području Obrovca”, // Udruženje obrtnika Zadar, kao nositelj i Obrtnička komora Zadarske županije, kao partner u projektu, 2007.

_EDUKACIJE / TRENINZI

 • STEM Akademija / projekt “STEM za održivu budućnost”, 2022.
 • Webinar “Izazovi proširenja pješačkih zona u gradovima” // mreža CIVINET, 2022.
 • Četiri online radionice za mlade na temu Klimatskih promjena i Svijeta poslije pandemije // projekt “STEM za održivu budućnost”, 2022.
 • Prostor i organizacija prometa u Varaždinu – drugi ciklus četverodnevnih radionica za
  studente // projekt “Urban STEM – za gradove i zajednice budućnosti”, 2022.
 • Regionalne radionice o razmjeni iskustava gradova u provedbi mjera za održivu urbanu mobilnost u Koprivnici // mreža CIVINET, 2022.
 • Škola za lokalni održivi razvoj  // projekt SUSTINEO, 2021.
 • Prostor i organizacija prometa u Gradu Zagrebu – prvi ciklus četverodnevnih radionica za
  studente // projekt “Urban STEM – za gradove i zajednice budućnosti”, 2021.
 • Set online radionica o održivom razvoju // projekt “Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice”, 2021.
 • Radionica Park4SUMP – Parkirne politike i mjere za održivu urbanu mobilnost // u suradnji s Urbanističkim institutom Republike Slovenije, 2021.
 • Radionice o održivom razvoju i uključivanju mladih u brigu za lokalnu zajednicu (Zagreb i Korenica) / projekt “Školski volonterski klub” udruge Maštara, 2021.
 • Webinar “Održiva mobilnost u ruralnim područjima”, CIVINET, 2021.
 • Webinar “Čista vozila i inovativne tehnologije u planiranju održivog prometa”, CIVINET, 2021.
 • Webinar i panel rasprava “COVID-19 kao katalizator promjena u planiranju održivog prometa” // u suradnji s platformom CROSOL, 2021.
 • Nacionalna radionica o lokaliziranju ciljeva održivog razvoja // projekt “Shaping Fair Cities”, Grad Split, 2021.
 • Radionice o Ciljevima održivog razvoja i njihovoj provedbi na lokalnoj razini // projekt “Shaping Fair Cities”, Grad Split, 2020.
 • Modularni trening o javnim politikama i održivom razvoju // projekt “Shaping Fair Cities”, Grad Split, 2020.
 • Dvije on-line radionice “Budućnost javnog prijevoza – nove tehnologije, inovacije i planski razvoj” // CIVINET i Grad Koprivnica (Interreg projekt LOW-CARB), 2020.
 • Radionica o budućnosti javnog gradskog prijevoza u Hrvatskoj / CIVINET i Grad Koprivnica (Interreg projekt LOW-CARB), 2020.
 • Akademija održivog razvoja za nastavnike // projekt “Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice, 2019.-2020.
 • Modularni trening-program za jačanje stručnih kapaciteta škola o održivom razvoju i organiziranju zajednice // projekt “Održivi razvoj društva kreće od mladih”, 2019.-2020.
 • Modularni trening-program “Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj” // projekt “Tik-tak, vrijeme je za kulturu”, 2019.
 • Radionica “Mala škola održivog razvoja” // projekt “Obrazovanje za održivi razvoj”, Udruga žena Velike Pisanice, 2019.
 • Trening “Planiranje i izvještavanje u organizacijama civilnog društva”, 2019.
 • Radionica “Globalni ciljevi održivog razvoja i ruralni prostor” / 3. Hrvatski ruralni parlament, 2019.
 • Predavanje o održivom razvoju i Globalnim ciljevima održivog razvoja  // UN Akademija, 2019.
 • Radionica o održivom razvoju // projekt “LORA – laboratorij održivog razvoja“ udruge Bioteka, 2019.
 • Edukacija profesora Ekonomskog i Grafičkog fakulteta i predstavnika udruga o metodi društveno korisnog učenja (DKU ) i njenoj primjeni // projekt “Odrazi se znanjem – pokreni zajednicu”, 2018.
 • Radionica “Od ideje do projekta” // projekt “Sudjelovanjem do obrazovanja”, 2017.
 • Radionica “Lokalni održivi razvoj vođen zajednicom // projekt “Sudjelovanjem do obrazovanja”, 2017.
 • Organiziranje zajednice // projekt “Participativno upravljanje prirodnim resursima”, 2017.
 • Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice”, 2016.
 • Organiziranje zajednice, 2016.
 • Analiza javnih politika i izrada izvještaja iz sjene te mogućnosti korištenja društvenih medija za uključivanje različitih ciljnih skupina, 2016.
 • Radionica “Globalni ciljevi održivog razvoja” za studente Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije // projekt “Globalni ciljevi održivog razvoja: Što Zagreb ima s tim?”, 2016.
 • Radionica “Od ideje do projekta” // projekt “Dijalog o mobilnosti u Zagrebu”, 2016.
 • Radionica “Lokalni održivi razvoj vođen zajednicom // projekt “Dijalog o mobilnosti u Zagrebu”, 2016.
 • Modularni trening-program “Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj” // projekt “Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini, 2015.-2016.
 • Nacionalna radionica “Vizija građana” // projekt “CIMULACT – Savjetovanje s građanima i različitim dionicima o Obzoru 2020.”, 2015.
 • regionalni trening “Zagovaranje, lobiranje, istraživačka politika i analize lokalnih, nacionalnih i EU politika i instrumenata ruralnog razvoja” // projekt “Alter – Aktivna lokalna zajednica za gospodarski razvoj ruralnih područja”, 2016.
 • Edukacija i trening za članove LAG-a Južna Istra, 2016.
 • radionice na temu “Što je to održivi razvoj? u sklopu europskog projekta LADDER // Hrvatska zajednica županija u suradnji s Europskim udruženjem agencija lokalne demokracije (ALDA), 2015.
 • Radionica posvećena primjerima dobre prakse održive urbane mobilnosti // mreža za održivu mobilnost CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, 2015.
 • Modularni trening-program “Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj” // projekt “Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini”, 2015.-2016.
 • Uloga LAG-ova u lokalnom održivom razvoju kroz CLLD pristup – Lokalni razvoj vođen zajednicom // LAG Podravina, 2015.
 • Dvije dvodnevne radionice za žene s područja BiH i posjet primjerima dobre prakse // projekt “Žene i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja”, 2015.
 • Dvije dvodnevne radionice za mlade osobe s područja BiH i posjet primjerima dobre prakse // projekt “Mladi i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja”, 2015.
 • Znanjem do održivog lokalnog razvoja // ODRAZ-ova škola, 2014.-2015.
 • Dvije dvodnevne radionice i posjet primjerima dobre prakse // projekt “Mladi i javne politike”, 2014.
 • radionica “Lokalni održivi razvoj vođen zajednicom” // projekt “Aktivni građani za Zagreb – Zajednica kao pokretač lokalnog razvoja”, 2014.
 • Radionica o održivom razvoju za 26 sudionika s područja grada Zagreba // projekt “Edukacija za održivi razvoj: Znanjem do održivog lokalnog razvoja”, 2014.
 • Predmet “Održivi razvoj” // Metalurški fakultet u Sisku, Sveučilište u Zagrebu, akademska godina 2013./2014.
 • Organiziranje lokalnog razvoja // LAG Baranja, 2013.
 • Izborni predmet “Zaštita okoliša i održivi razvoj” //  VERN, akademska godina 2012./2013.
 • Znanjem za boljitak nacionalnih manjina // Grad Zagreb – Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva, 2010.-2012.
 • Trening program za održivi lokalni razvoj-LAG Izvor  /// ODRAZ-ova škola, projekt “Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj”, 2011.-2012.
 • Strategijsko planiranje za Vijeće civilnog društva Grada Dubrovnika // Grad Dubrovnik, 2011.
 • Partnerstvo veleučilišta, poslovnog i civilnog sektora u obrazovanju studenata; izborni predmet “Zaštita okoliša i održivi razvoj” //  VERN, 2011.
 • Radionica “Od ideje do projekta – projektno razmišljanje i pisanje projektnog prijedloga” // Centar za kulturu Trešnjevka, 2010.
 • Trening program za održivi razvoj ruralnih zajednica – znanjem do razvoja // Projekt “Sudjelovanje stanovnika u održivom razvoju regije” – projekt CCO, Češka i HMRR, financiran iz PHARE 2006 / 2009.
 • Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice // Udruga Invalida Daruvar, 2009.
 • Edukacija za dionike koji rade s djecom i mladima u Velikoj Gorici // Grad Velika Gorica -Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj, 2009.
 • Projektno razmišljanje i priprema projekata // Euroured Rijeka, 2009.
 • Organiziranje zajednice // LAG Gorski kotar u okviru projekta “Održiva budućnost ruralnih krajeva Hrvatske”, 2009.
 • Strategijsko planiranje lokalnog razvoja, Drniš // Udruga ZvoniMir, 2009.
 • Obuka za pokretače lokalnog razvoja, Dubrovnik // DEŠA Dubrovnik u okviru projekta ” “Centar za odgovorni turizam jadranske regije”
 • Zajedno za bolji Zagreb u suradnji sa centrom za kulturu Trešnjevka // Grad Zagreb, 2009.
 • Organiziranje zajednice, Skradin // Udruga ZvoniMir, 2009.
 • Pisanje projekata // Hrvatska udruga poslodavaca-HUP, 2009.
 • Osnovni trening o FP7 / Hrvatska udruga poslodavaca-HUP, 2009.
 • Edukacija  lokalnih  dionika  u  okviru projekta PSGO‐a (Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka) // Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2007.-2008.
 • Upravljanje projektnim ciklusom-UPC // Hrvatska narodna banka, 2007.-2008.
 • Zajedno za bolji Zagreb // Centar za kulturu Trešnjevka CEKATE, 2008.
 • trening “Od ideje do projekta” za predstavnike udruga koji djeluju na području Velike Gorice // Grad Velika Gorica, 2007.
 • Trening za različite dionike s područja grada Biograda na temu upravljanja projektnim ciklusom i pripreme projekata za EU fondove // Grad Biograd n/m, 2007.
 • Jačanje kapaciteta dionika – pisanje projekata i transparentne procedure za dodjelu financijskih sredstava udrugama // Grad Jastrebarsko, 2007.
 • Edukacija o pisanju projekata i upravljanju projektnim ciklusom // Centri za kulturu grada Zagreba, 2006.

_ISTRAŽIVANJA

 • Individualna i korporativna filantropija u Hrvatskoj, Stavovi i praksa građana i tvrtki o filantropiji, Rezultati nacionalnog istraživanja // Istraživanje je provedeno u sklopu projekta “Povjerenje u lokalnu filantropiju”. ODRAZ je bio zadužen za obradu podataka i pisanje izvještaja., 2017.
 • Akcijsko istraživanje o statusu i ulozi žena u BiH, njihovom utjecaju na razvoj lokalnih zajednica i stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja // projekt “Žene i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja, 2015.
 • Akcijsko istraživanje o razumijevanju održivog razvoja kod mladih u Bosni i Hercegovini // projekt “Mladi i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja, 2015.
 • Sudjeluju li građani BIH u procesima donošenja odluka? – akcijsko istraživanje o stanju uključivanja u pripremu javnih politika u BiH  // projekt “Mladi i javne politike”, 2014.
 • Procjena kapaciteta zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj // TACSO ured Hrvatskoj, 2012.
 • Provođenje kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata na lokalnoj razini // projekt “Jačanje aktivnog sudjelovanja stanovnika lokalnih zajednica u društvenim procesima”, 2012.
 • Istraživanje: sudjelovanje udruga u postupcima izrade i donošenja zakona i drugih akata u Republici Hrvatskoj u 2009. // Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 2009.
 • Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo? // Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju, 2007.
 • Mogućnosti razvoja zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj – studija // 2004.
 • Izrada Smjernica za održivi razvoj JLS na primjeru općine Jelsa // 2003.

_ORGANIZACIJA OKRUGLIH STOLOVA, PANEL RASPRAVA, FORUMA I KONFERENCIJA

ODRAZ ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji i provedbi različitih događanja organiziranih u sklopu projekata i različitih manifestacija kao što su Europski tjedan održivog razvoja (čiji je ODRAZ koordinator za Hrvatsku) te Europskog tjedna mobilnosti. U prosjeku, na našim događanjima sudjeluje od 40-tak do 70-tak sudionika.

Izdvajamo najrelevantnija događanja na teme kojima se bavi ODRAZ (održivi razvoj, lokalni/ruralni razvoj, zapošljavanje i dr.):

 • Panel rasprava “Promocija održivog lokalnog razvoja i građanska participacija
  u revitalizaciji javnih prostora”, 2021.
 • Panel rasprava „Suradnjom do aktivnijeg uključivanja srednjih škola u održivi razvoj lokalnih zajednica“, 2021.
 • Susret učenika srednjih škola u sklopu projekta “Ramišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice”, 2021.
 • Uvodna konferencija projekta Urban STEM, 2021.
 • Panel rasprava “Uključivanje srednjih škola u održivi razvoj lokalnih zajednica”, 2021.
 • Inovativni pristupi učenju o održivom razvoju u školama, 2020.
 • Nacionalni forum o tlu “Kako zaštititi tlo” // ODRAZ i Udruga “Zelena Istra”, 2020
 • Planiranje nemotoriziranog prometa – jučer, danas, sutra” – završna konferencija, 2020.
 • Panel rasprava o održivom i osobnom razvoju u srednjoškolskoj nastavi, 2020.
 • Stručni skup o sigurnosti nemotoriziranog prometa, 2019.
 • Okrugli stol “ Suradnjom s mladima do realizacije Agende 2030.”, 2019.
 • Panel rasprava “Inovacije za bolju mobilnost”, 2018.
 • Panel rasprava “Kultura, održivi razvoj i gradovi”, 2018.
 • Predstavljanje projekta CIMULACT i radionica po metodologiji projekta CIMULACT, Zagreb, 2017.
 • Kretanje mojim kvartom – osam susreta s građanima grada Zagreba u mjesnim odborima i gradskim četvrtima, 2016.-2017.
 • Panel rasprava “Ciljevi održivog razvoja – Program 2030.” u suradnji s Hrvatskim društvom za Ujedinjene narode, 2017.
 • Okrugli stol “Održivi gradovi i zajednice”, Zagreb, 2017.
 • Završna događanja projekta “Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini” – panel rasprava “Građani znaju najbolje” u Ključić Brdu, Kninu i Zagrebu, 2016.
 • Okrugli stol ‘Siromaštvo i nejednakost u društvu – izazovi za održivi razvoj’, 2016.
 • Konferencija “Odrazi održivog razvoja” , 2015.
 • Lokalni razvoj vođen zajednicom – okrugli stol uz predstavljanje novog ODRAZ-ovog filma, 2014.
 • Okrugli stol “Sudjelovanje javnosti u postupku ishođenja okolišne dozvole”, 2014.
 • Okrugli stol “Sudjelovanje javnosti u postupku ishođenja okolišne dozvole”, 2013.
 • Konferencija “Što ruralni prostori Hrvatske mogu očekivati u programskom razdoblju 2014.-2020.?”, 2013.
 • Nacionalna konferencija “Što ruralni prostori Hrvatske mogu očekivati u programskom razdoblju 2014.-2020.?”, 2013.
 • Javni skup “Novo razvojno partnerstvo – LAG Izvor”, 2012.
 • Skup “Novi LAG – nove mogućnosti ruralnog razvoja”, 2011.

 

 • ODRAZ kao Tajništvo mreže za održivu urbanu mobilnost CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, koja okuplja preko 210 dionika u šest zemalja (gradovi, ministarstva, fakulteti, instituti, tvrtke, udruge, stručnjaci):
  • Gradovi, klima i promet – dvodnevno hibridno događanje i 9. skupština mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE u Zagrebu, 2022.
  • Sastanak europskih mreža CIVINET u Zagrebu, 2022.
  • 6. CIVINET forum i studijsko putovanje za članove Mreže, Beograd /Zoom, 2021.
  • 8. Skupština mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE i okrugli stol “Mjere za održivu urbanu mobilnost u turističkim destinacijama”, Šibenik, 2021.
  • 7. Skupština mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE i skup “Inovacije u prometnim politikama i rješenjima za održivu mobilnost”, Zagreb/ZOOM, 2020.
  • 4. CIVINET Forum, Kranj 2019.
  • Skup o održivoj mobilnosti, Tivat 2019.
  • Međunarodni skup o održivoj urbanoj mobilnosti i studijsko putovanje za članove mreže CIVINET Slo-Hr-JIE, 2018.
  • 3. CIVINET Forum, Varaždin 2018.
  • Okrugli stol “Planiranje održive urbane mobilnosti” u suradnji s Gradom Banja Lukom, 2018.
  • 5. Skupština mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE i okrugli stol “Planiranje održive urbane mobilnosti” u suradnji s Gradom Kruševcem, 2018.
  • Panel rasprava “Savjetovanje građana o pitanjima prometa i mobilnosti”, Zagreb 2017.
  • 2. CIVINET Forum i okrugli stol o planovima održive mobilnosti, Rijeka 2017.
  • Panel rasprava “Inovacije za bolju mobilnost u gradu”, Zagreb, 2017.
  • 4. skupština mreže CIVINET i okrugli stol posvećen planiranju održive urbane mobilnosti u suradnji s Gradom Mariborom, 2017.
  • 1. CIVINET Forum, Zagreb 2016.
  • Okrugli stol “Pješaci i biciklisti – kako do suživota i dijeljenja prostora”, 2016.
  • Okrugli stol o cikloturizmu, 2015.
 • Sudjelovanje u organizaciji okruglih stolova “Zagrebački razgovori o zapošljavanju” za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba:
  • dva okrugla stola u sklopu projekta “ZgAktiv – znanjem i partnertstvom do posla”, 2019. – 2020.
  • Pregled provedbe projekata za razvoj lokalnog tržišta rada i koordinacija unutar LPZ-a Grada Zagreba, 2018.
  • Šest okruglih stolova na kojima su predstavnici članova LPZ-a Grada Zagreba raspravljali o izvorima informacija i podataka za provedbu analize tržišta rada; SWOT analizi u području zapošljavanja, SWOT analizi u području obrazovanja i sl., 2016.
  • Kvalitetnim analizama lokalnog tržišta rada do pozitivnih učinaka na zapošljavanje kroz EU projekte, 2015.
  • Priprema, analiza, start – iskoristimo EU fondove za razvoj zagrebačkog tržišta rada, 2015.
  • Predstavljanje inicijative zapošljavanja mladih u regiji, 2014.
  • Okrugli stol “Nove mogućnosti zapošljavanja kroz društveno poduzetništvo”, 2014.

_ORGANIZACIJA I PROVEDBA STUDIJSKIH PUTOVANJA

 • Studijsko putovanje u Graz – predstavnici partnera posjetili su Energie Steiermark, HycentA Institute (Hydrogen Center Austria), Virtual Vehicle i Grad Graz / projekt “Urban STEM – za održive gradove i zajednice”, 2022.
 • Studijsko putovanje u Dublin – predstavnici partnera su posjetili primjere dobre prakse STEM-a: organizaciju inženjera Irske, Tehničko sveučilište, TOG Hackerspace, Sveučilište Trinity i Institut za umjetnost, dizajn i tehnologiju / projekt “STEM za održivu budućnst”, 2022.
 • Studijsko putovanje u Švicarsku u sklopu projekta “Održiva sigurnost nemotoriziranog prometa u urbanim sredinama – učenje iz prakse za prometne stručnjake i predstavnike relevantnih fakulteta, ministarstava, javnih ustanova i organizacija civilnog društva, 2019.
 • Studijsko putovanje u Bruxelles i Gent – u sklopu projekta “Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini” za polaznike ODRAZ-ove “Škole za dobro upravljanje i participativni razvoj”, 2016.

ODRAZ kao Tajništvo mreže za održivu mobilnost u gradovima CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE jedanput godišnje organizira studijska putovanja za članove:

 • Studijsko putovanje u Prag – u suradnji s Tajništvom mreže CIVINET Češka-Slovačka, 2022.
 • Studijsko putovanje u Beograd – u suradnji s Gradom Beogradom, 2021.
 • Studijsko putovanja u Zagreb – u suradnji s Gradom Zagrebom, 2018.
 • Studijsko putovanje u Ljubljanu – u suradnji s Gradom Ljubljana, 2017.
 • Pomoć u organizaciji studijskog putovanja u Graz, 2016.
 • Studijsko putovanje: Mobilnost i upravljanje mobilnošću-primjeri dobre prakse iz Zűricha i Luzerna , 2015.
 • Pomoć u organizaciji Studijskog posjeta Zagrebu i Ljubljani – iskustva projekta CIVITAS ELAN, 2013.

_ORGANIZACIJA I PROVEDBA POSJETA PRIMJERIMA DOBRE PRAKSE

 • Posjet primjerima dobre prakse – gaming tvrtka Nanobit, Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije CRTA, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, ACT Grupa i Socijalna zadruga “Humana Nova” / projekt “STEM za održivu budućnost”, 2021.
 • Posjet primjerima dobre prakse: Kuća u prirodi “Zlatna Greda”, Tvrđava kulture Šibenik; Centar
  za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut; Savez udruga Rojc / projekt SUSTINEO, 2021.
 • Posjet primjerima dobre prakse u sklopu projekta “Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice” – Eko centar Zlatna Greda, ACT Grupa Čakovec, Reciklirano imanje Vukomerić, Ri Hub, 2020.
 • Posjet primjerima dobre prakse u sklopu projekta “Održivi razvoj društva kreće od mladih” – Eko centar Zlatna Greda, ACT Grupa Čakovec, Reciklirano imanje Vukomerić, 2020.
 • Posjet primjerima dobre prakse u sklopu projekta društveno korisnog učenja “Odrazi se znanjem-pokreni zajednicu” – Udruga Alfa Albona Labin, ACT Grupa Čakovec i Eko centar Zlatna Greda, 2018.
 • Posjet primjerima dobre prakse društvenog poduzetništva u sklopu projekta “Žene i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja” za 25 žena iz 10-ak zajednica iz Bosne i Hercegovine –  Udruga RODA i Rodin dućan u Zagrebu  i ACT Grupa Čakovec, 2015.
 • Posjet ACT Grupi u Čakovcu za 23 mladih osoba s područja BiH u sklopu projekta “Mladi u održivom lokalnom razvoju” , 2015.
 • Posjet ACT Grupi u Čakovcu za 20-ak mladih predstavnika organizacija civilnog društva, lokalne uprave i samouprave i poslovnog sektora s područja cijele BiH u sklopu projekta “Mladi i javne politike”, 2014.

Pin It on Pinterest