O nama

ODRAZ – Održivi razvoj zajednice je organizacija civilnog društva koja potiče i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti.

ODRAZ djeluje na različitim razinama, od lokalne do nacionalne i međunarodne. Surađuje s organizacijama civilnog društva,upravnim, stručnim i poslovnim organizacijama, mrežama i stručnjacima. Pored zaposlenika, doprinos daju i brojni suradnici i volonteri.

U ŠTO VJERUJEMO?

ODRAZ-ov tim vjeruje u potrebu aktivnog doprinosa stvaranju društvenog, gospodarskog i političkog okruženja u skladu s potrebama održivog razvoja.

KAKO DJELUJEMO?

 • provedbom programa neformalnog obrazovanja za održivi razvoj
 • provedbom tematskih radionica, savjetovanja, stručnih rasprava i skupova
 • provedbom aktivnosti i projekata u području društvenih inovacija
 • razvojem, provedbom i promocijom participativnih metoda upravljanja
 • poticanjem i podrškom umrežavanju dionika održivog, lokalnog i ruralnog razvoja
 • poticanjem umrežavanja predstavnika gradova i ostalih dionika te prijenos znanja i dobre prakse u području održive mobilnosti
 • poticanjem uključivanja građana u procese donošenja odluka
 • aktivnim doprinosom oblikovanju i praćenju provedbe javnih politika na područjima koja su vezana uz ODRAZ-ova usmjerenja i aktivnosti
 • prikupljanjem i razmjenom informacija i iskustava
 • suradnjom s relevantnim dionicima na oblikovanju strateških usmjerenja, provedbi i praćenju održivog lokalnog i ruralnog razvoja
 • jačanjem kapaciteta civilnog, javnog i gospodarskog sektora za međusektorsko razvojno partnerstvo
 • poticanjem zanimanja medija za pitanja održivog razvoja
 • sudjelovanjem u dijalogu s europskim institucijama o razvojnim pitanjima

NAŠI REZULTATI

 • 91 projekt održivog razvoja
 • 655 polaznika ODRAZ-ove škole održivog lokalnog razvoja
 • 13.308 sudionika radionica i skupova
 • 670 članova Mreže za lokalni razvoj
 • 186 članova mreže za održivu urbanu mobilnost CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE
 • 33 stručne publikacije i priručnika
 • 17 edukativnih filmova
 • 1.656 broj glasila eODRAZ od 2005.
 • 78 brojeva glasila CIVINET Info od 2013.
 • više od 100.000 pregleda stranica godišnje na web stranici te više od 7.050 pratitelja na Facebooku ODRAZ-a

Pin It on Pinterest