ODRAZ-ov tim

Zaposlenici ODRAZ-a su stručnjaci iz različitih područja, koji su ostvarili značajne rezultate, bilo kao aktivisti, bilo kroz rad u državnoj upravi, javnim poduzećima ili međunarodnim organizacijama.

Direktorica ODRAZ-a
LIDIJA PAVIĆ-ROGOŠIĆ, dipl.ing.arh.
lidija@odraz.hr

Osnivačica i direktorica ODRAZ-a, diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te završila postdiplomski studij ‘Praksa društvene promjene’ na odjelu Društvenih politika, London Metropolitan University.

Dugogodišnje iskustvo na temi održivog razvoja, osmišljavanju i provedbi projekata u lokalnim zajednicama, osnivačica nekoliko udruga i mreža. Višegodišnje trenersko iskustvo te ono u pisanju priručnika.

Desetogodišnje iskustvo u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja s područja prostornog planiranja; zaštite okoliša; izrade, donošenja i provedbe propisa; izdavačke djelatnosti; odnosa s javnošću i suradnje s civilnim sektorom. Dvije godine rada u lokalnoj samoupravi na poslovima uređenja prostora.  Osam godina iskustva u međunarodnim organizacijama (REC, USAID/AED), na dodjeli financijskih potpora udrugama i suradnji sa svim sektorima u društvu te izdavačkoj djelatnosti.

Članica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) od srpnja 2013., Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba, Nadzornog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva te Socijalnog vijeća Grada Zagreba.

U prethodnom razdoblju članica i dvije godine supredsjedateljica Zajedničkog savjetodavnog odbora EU – Hrvatska pri Europskom gospodarsko socijalnom odboru (2007.-2013.). Članica Državnog savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša (2004.-2012.). Zamjenica predsjednika Savjeta za razvoj civilnoga društva u mandatu do 2010. Članica sektorskih nadzornih odbora dvije IPA komponente – razvoj ljudskih potencijala i ruralni razvoj te članica Nadzornog odbora za Europski socijalni fond (ESF) 2007.-2013. Članica Upravnog odbora Hrvatske mreže za ruralni razvoj – HMRR 2015..2019.

Predsjednica ODRAZ-a
VIŠNJA JELIĆ MŰCK , dipl.ing.arh.
visnja@odraz.hr

Višegodišnje radno iskustvo na poslovima prostornog planiranja u Urbanističkom institutu Hrvatske; zaštite okoliša u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te na području odnosa poslovnog svijeta prema održivom razvoju i zaštiti okoliša u Hrvatskom poslovnom savjetu za održivi razvoj (HRPSOR).
Bogato iskustvo u zastupanju Republike Hrvatske u međunarodnoj suradnji na području zaštite okoliša. Stručno usavršavanje na desetak seminara i tečajeva u Europi i SAD-u.
Iskustvo u koordinaciji i vođenju složenih projekata, organizaciji i vođenju stručnih skupova, razvoju i rukovođenju ustanovom privatnog sektora te obavljanju poslova dužnosnika u državnoj upravi.

Voditelj projekata
MARKO STANČEC, mag. geogr.
marko
@odraz.hr

Geograf i prostorni planer po obrazovanju no u praksi se bavi temama koje nadilaze ta područja. Višegodišnje iskustvo u temama  prostornog i prometnog planiranja kroz paradigmu održivosti (npr. održivo prostorno-prometno planiranje, upravljanje i prometne politike, nemotorizirani promet, urbana mobilnost, participacija građana u planiranju, održivi turizam i sl.)

Više od 5 godina iskustva u pripremi, provedbi, evaluaciji i diseminaciji EU projekata za javni, akademski, privatni i civilni sektor. Član Upravnog odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, Nacionalne koordinacije za razvoj cikloturizma, EuroVelo predstavnik za Hrvatsku i volonter u nekoliko udruga.

U ODRAZ-u zadužen za: kreiranje i praćenje projektnih prijava, provedbu projekata, evaluacije, organizaciju radionica za studente i predstavnike JL(R)S u temama prostornog i prometnog planiranja, turizma i korištenju EU fondova.

Voditeljica financija
MARINA VOJKOVIĆ, univ. bacc. rel. int. 
ured@odraz.hr

U ODRAZ-u zaposlena od 2009. na radnom mjestu Voditeljice financija. Zadužena za organizaciju i provedbu aktivnosti projekata, okupljanje i organizacija konzorcija projektnih timova, pisanje projekata i izrada proračuna projekata, koordinaciju partnera u projektu; motiviranje ciljnih skupina;  izradu kvartalnih i godišnjih izvještaja prema ugovornim tijelima; vođenje cjelokupne dokumentacije zaposlenika, prijave-odjave radnika, sklapanje ugovora o radu, obračun i isplatu plaća, kadrovsku evidenciju. Ujedno je i ovlašteni računovođa, zadužena za knjiženje svih financijskih promjena i vođenje svih evidencija organizacije.

Posjeduje 16 godina radnog iskustva u privatnom i civilnom sektoru. Ima desetogodišnje iskustvo u osmišljavanju, pisanju i provedbi projekata unutar kojeg je sudjelovala u 80 provedenih projekata iz domaćih, međunarodnih i EU izvora. 

Članica je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba (LPZ). Završila preddiplomski sveučilišni studij međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilištu Libertas.

 

Voditeljica informiranja
KSENIJA VORBERGER, dipl.socijalna radnica
ksenija@odraz.hr

Rad u ODRAZ-u započela kao volonterka 2002. Trenutno radi kao voditeljica informiranja te stručna suradnica na ODRAZ-ovim projektima.
Posjeduje certifikat I. i II. stupnja edukacije iz Realitetne terapije i Teorije izbora te nekoliko certifikata Adobe Autoriziranih treninga.
Završila tromjesečni verificirani program obrazovanja za računalnog operatera – smjer uredskog poslovanja.
Višegodišnje iskustvo na polju uredskog poslovanja, u organiziranju i pripremi edukacija, konferencija i ostalih ODRAZ-ovih aktivnosti, evaluaciji edukativnih programa i projekata te prezentaciji ODRAZ-ovih projekata i aktivnosti na radionicama i seminarima.
Ko-autorica studije “Mogućnosti razvoja zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj”. Urednica internetskih stranica www.odraz.hr i http://civinet-slohr.eu

 

Suradnica na projektima
ELIZABET GAŠPAROV, mag.polit.
elizabet@odraz.hr

U ODRAZ-u zaposlena od 2017. na radnom mjestu stručne suradnice na projektima. Zadužena za organiziranje i provedbu radionica na temu održivog razvoja, prijevod i uređivanje publikacija i edukativnih materijala, pisanje projektnih prijedloga na nacionalnoj i EU razini, financijsko i narativno izvještavanje, komunikacijski menadžment na društvenim mrežama, pisanje članaka i newslettera.

Magistrirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu na temu Održivost kao društveni izazov: ideje rasta i razvoja u djelovanju nevladinih organizacija za zaštitu okoliša u Hrvatskoj. Prevela i uredila Izvještaj o Globalnim ciljevima održivog razvoja za 2016. i 2017. godinu te Strip o Globalnim ciljevima održivog razvoja. Dodatno je završila program za Voditeljicu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova te trening za Transparentno i odgovorno upravljanje organizacijama civilnog društva.

// SURADNICI I SURADNICE

MARIO MUNTA, magistar javnih politika
Preddiplomski studij politologije završava na Fakultetu političkih znanosti te magistrira javne politike na Central European University u Budimpešti 2014. godine na temu Europeizacije aktivnih politika zapošljavanja. Uža specijalnost su mu socijalne politike i politike zapošljavanja, politike tržišta rada i klimatska politika. Dosadašnji rad vezan mu je za popularizaciju koncepta egzistencijalne minimalne plaće (living wage), približavanje lokalne politike mladima (Zaklada Friedrich Ebert) te proučavanje klimatske politike Europske unije. Trenutno je urednik europske policy-mreže Politheor.net.

BRANKA TOKIĆ
Završila je preddiplomski i postdiplomski studij teorijske fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija razvila je interes za primjenu znanja koja je naučila u fizici o modeliranju, načinu razmišljanja i rješavanja problema na poslovne procese. Primijenila ih je na poslovima iz područja upravljanja lancem opskrbe i implementacije IT projekata u poslovno okruženje (SAP, Kraš d.d.). Slijedi interes za poboljšanje i inovacije tako da završava postdiplomski studij MBA na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Paralelno s poslovnom karijerom aktivno je sudjelovala u radu Hrvatske udruge za upravljanje lancem opskrbe te predavala Operacijski menadžment na RIT Croatia. Teme kojima se najviše bavi tijekom cijele karijere su održivost i strategijsko planiranje. Članica je ODRAZ-a od 2007. Osim članstva u Savjetodavnom odboru, sudjeluje u izradi izvještaja vezanim za održivi razvoj i ciljeve održivog razvoja te drži radionice.

NATKO STIPANIČEV
Završio je preddiplomski studij Filma i videa na Umjetničkoj akademiji u Splitu te diplomirao na Odsjeku za animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.  Bavi se umjetničkim i komercijalnim radom na području filma, animacije i oblikovanja zvuka. Vanjski suradnik je na Umjetničkoj akademiji u Splitu, odsjeku za Film i video na kolegijima za animirani film. Predaje animirani film u filmskoj školi Kino kluba Split. Dobitnik je više nagrada, između ostalog nagrade Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za izuzetan uspjeh tijekom studija i diplomskog rada. Dobitnik je i tri nagrade Hrvatskog društva filmskih kritičara – Oktavijan, za svoje animirane radove. Jedan od tih filmova napravljen je u suradnji s ODRAZ-om, s kojim je surađivao na izradi još četiri kratka filma.

CARMEN MAJETIĆ PAVIĆ, prof. psihologije
Carmen Majetić Pavić specijalizirana je za područje Marketinga i Prodaje.
Višegodišnje radno iskustvo u dvije renomirane kompanije Pliva d.d. i Kraš d.d. na managerskim i konzultantskim pozicijama. Radila je i u istraživačkoj agenciji HENDAL na poziciji voditelja odjela strateških istraživanja te odjela za razvoj odnosa s klijentima.
Završila niz poslovnih treninga i seminara u Hrvatskoj i inozemstvu te aktivno sudjelovala kao predavačica na konferencijama u zemlji i regiji. Trenutno radi kao samostalni konzultant i certificirani Executive Coach za unaprjeđenje poslovanja kroz poslovno savjetovanje i edukaciju.
Vanjska suradnica ODRAZ-a u području organizacijskog razvoja; predsjednica ODRAZ-a od 2004. do 2007. godine.
Cijeloživotno učenje, održivi razvoj, stjecanje novih iskustava te građenje partnerskih odnosa između poslovnog, civilnog i javnog sektora njeno je životno opredjeljenje.

 

Pin It on Pinterest