ODRAZ-ov tim

Zaposlenici ODRAZ-a su stručnjaci iz različitih područja, koji su ostvarili značajne rezultate, bilo kao aktivisti, bilo kroz rad u državnoj upravi, javnim poduzećima ili međunarodnim organizacijama.

Direktorica ODRAZ-a
LIDIJA PAVIĆ-ROGOŠIĆ, dipl.ing.arh.
lidija@odraz.hr

Osnivačica i direktorica ODRAZ-a, diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te završila postdiplomski studij ‘Praksa društvene promjene’ na odjelu Društvenih politika, London Metropolitan University.

Dugogodišnje iskustvo na temi održivog razvoja, osmišljavanju i provedbi projekata u lokalnim zajednicama, osnivačica nekoliko udruga i mreža. Višegodišnje trenersko iskustvo te ono u pisanju priručnika.

Desetogodišnje iskustvo u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja s područja prostornog planiranja; zaštite okoliša; izrade, donošenja i provedbe propisa; izdavačke djelatnosti; odnosa s javnošću i suradnje s civilnim sektorom. Dvije godine rada u lokalnoj samoupravi na poslovima uređenja prostora.  Osam godina iskustva u međunarodnim organizacijama (REC, USAID/AED), na dodjeli financijskih potpora udrugama i suradnji sa svim sektorima u društvu te izdavačkoj djelatnosti.

Članica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) od srpnja 2013., Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba, Nadzornog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva te Socijalnog vijeća Grada Zagreba.

U prethodnom razdoblju članica i dvije godine supredsjedateljica Zajedničkog savjetodavnog odbora EU – Hrvatska pri Europskom gospodarsko socijalnom odboru (2007.-2013.). Članica Državnog savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša (2004.-2012.). Zamjenica predsjednika Savjeta za razvoj civilnoga društva u mandatu do 2010. Članica sektorskih nadzornih odbora dvije IPA komponente – razvoj ljudskih potencijala i ruralni razvoj te članica Nadzornog odbora za Europski socijalni fond (ESF) 2007.-2013. Članica Upravnog odbora Hrvatske mreže za ruralni razvoj – HMRR 2015..2019.

Predsjednica ODRAZ-a
VIŠNJA JELIĆ MŰCK , dipl.ing.arh.
visnja@odraz.hr

Višegodišnje radno iskustvo na poslovima prostornog planiranja u Urbanističkom institutu Hrvatske; zaštite okoliša u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te na području odnosa poslovnog svijeta prema održivom razvoju i zaštiti okoliša u Hrvatskom poslovnom savjetu za održivi razvoj (HRPSOR).
Bogato iskustvo u zastupanju Republike Hrvatske u međunarodnoj suradnji na području zaštite okoliša. Stručno usavršavanje na desetak seminara i tečajeva u Europi i SAD-u.
Iskustvo u koordinaciji i vođenju složenih projekata, organizaciji i vođenju stručnih skupova, razvoju i rukovođenju ustanovom privatnog sektora te obavljanju poslova dužnosnika u državnoj upravi.

Voditelj projekata
MARKO STANČEC, mag. geogr.
marko
@odraz.hr

Geograf i prostorni planer po obrazovanju no u praksi se bavi temama koje nadilaze ta područja. Višegodišnje iskustvo u temama  prostornog i prometnog planiranja kroz paradigmu održivosti (npr. održivo prostorno-prometno planiranje, upravljanje i prometne politike, nemotorizirani promet, urbana mobilnost, participacija građana u planiranju, održivi turizam i sl.)

Više od 5 godina iskustva u pripremi, provedbi, evaluaciji i diseminaciji EU projekata za javni, akademski, privatni i civilni sektor. Član Upravnog odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, Nacionalne koordinacije za razvoj cikloturizma, EuroVelo predstavnik za Hrvatsku i volonter u nekoliko udruga.

U ODRAZ-u zadužen za: kreiranje i praćenje projektnih prijava, provedbu projekata, evaluacije, organizaciju radionica za studente i predstavnike JL(R)S u temama prostornog i prometnog planiranja, turizma i korištenju EU fondova.

Voditeljica informiranja
KSENIJA VIDOVIĆ VORBERGER, dipl.socijalna radnica
ksenija@odraz.hr

Rad u ODRAZ-u započela kao volonterka 2002. Trenutno radi kao voditeljica informiranja te stručna suradnica na ODRAZ-ovim projektima.
Posjeduje certifikat I. i II. stupnja edukacije iz Realitetne terapije i Teorije izbora te nekoliko certifikata Adobe Autoriziranih treninga.
Završila tromjesečni verificirani program obrazovanja za računalnog operatera – smjer uredskog poslovanja.
Višegodišnje iskustvo na polju uredskog poslovanja, u organiziranju i pripremi edukacija, konferencija i ostalih ODRAZ-ovih aktivnosti, evaluaciji edukativnih programa i projekata te prezentaciji ODRAZ-ovih projekata i aktivnosti na radionicama i seminarima.
Ko-autorica studije “Mogućnosti razvoja zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj”. Urednica internetskih stranica www.odraz.hr i http://civinet-slohr.eu

Voditeljica ureda
MARINA VOJKOVIĆ, ekonomistica / ovlašteni računovođa
ured@odraz.hr

U ODRAZ-u zaposlena od 2009. do danas na radnom mjestu Voditeljice financija. 16 godina radnog iskustva u privatnom i civilnom sektoru. Apsolventica studija Međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilištu Libertas, SSS Ekonomistica.

Desetogodišnje iskustvo u osmišljavanju, pisanju i provedbi projekata. 80 provedenih projekata iz domaćih, međunarodnih i EU izvora. U ODRAZ-u zaposlena od 2009. te zadužena za organizaciju i provedbu aktivnosti projekata; okupljanje i organizacija konzorcija projektnih timova; pisanje projekata i izrada proračuna projekata; koordinacija partnera u projektu; motiviranje ciljnih skupina;  plaćanja i praćenje potrošnje; izrada izvještaja prema ugovornim tijelima.

Vođenje cjelokupne dokumentacije zaposlenika; prijave-odjave radnika, sklapanje ugovora o radu, obračun i isplata plaća, kadrovska evidencija, izrada kvartalnih i godišnjih izvještaja za financijske institucije. Ovlaštena računovođa; knjiženje svih financijskih promjena, izrada kvartalnih i godišnjih izvještaja. Vođenje svih evidencija organizacije. Članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba (LPZ). Šest godina radnog iskustava u realnom sektoru na poziciji Voditeljice ljudskih resursa.

Suradnica na projektima
ELIZABET GAŠPAROV, mag.polit.
elizabet@odraz.hr

U ODRAZ-u zaposlena od 2017. na radnom mjestu stručne suradnice na projektima. Zadužena za pisanje projektnih prijedloga na nacionalnoj i EU razini, financijsko i narativno izvještavanje, organiziranje i provedbu radionica, komunikacijski menadžment na društvenim mrežama, pisanje članaka i newslettera, prijevod i uređivanje publikacija i edukativnih materijala na temu Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Završila je diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Tijekom studija volontirala je u nekoliko organizacija civilnog društva. U svrhu izrade diplomskog rada provela je istraživanje među udrugama u Hrvatskoj o njihovim stavovima o održivom razvoju i vrijednostima relevantnima za postizanje održivog društva. Područje interesa su joj ruralni razvoj i mladi, lokalne inicijative za društvene promjene, razvoj civilnog društva te općenito pitanja postizanja integralne održivosti. Prevela i uredila Izvještaj o Globalnim ciljevima održivog razvoja za 2016. i 2017. godinu te Strip o Globalnim ciljevima održivog razvoja. Dodatno je završila program za Voditeljicu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova te trening za Transparentno i odgovorno upravljanje organizacijama civilnog društva.


Vanjska suradnica
IVA PASKA, dr.sc.
iva@odraz.hr

Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu i Filozofski fakultet u Zagrebu, nakon čega i Interdisciplinarni doktorski studij humanistike i društvenih znanosti, iz područja sociologije, na Fakultetu društvenih znanosti u Ljubljani. Nakon završetka studija radila je na dva fakulteta, gdje je stekla iskustvo rada u akademskom okruženju i obrazovnom sustavu.Područje interesa joj je i djelovanje neprofitnog sektora. Sudjelovala je u radu više neprofitnih organizacija na području Zagreba i Varaždina. Uključenjem u ODRAZ stječe iskustvo rada na projektima.


Volonterka
MARTINA JAGNJIĆ, dipl.povjesničar i prof. povijesti

Završila je Klasičnu gimnaziju nakon koje je upisala jednopredmetni studij povijesti tijekom kojih je surađivala na nekoliko znanstvenih projekata. Nakon završetka studija predavala je u nekoliko osnovnih i srednjih škola kao prof. povijesti kada je  radila  i s djecom s posebnim potrebama. U ODRAZ-u  je kroz jednogodišnje iskustvo u volontiranju stekla iskustvo rada na pripremi, implementaciji, a kasnije i evaluaciji projekata.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u organizaciji i pripremi aktivnosti vezanih uz održavanje konferencija, okruglih stolova, edukativnih događanja te predavanja.

// SURADNICI I SURADNICE

MARIO MUNTA, magistar javnih politika
Preddiplomski studij politologije završava na Fakultetu političkih znanosti te magistrira javne politike na Central European University u Budimpešti 2014. godine na temu Europeizacije aktivnih politika zapošljavanja. Uža specijalnost su mu socijalne politike i politike zapošljavanja, politike tržišta rada i klimatska politika. Dosadašnji rad vezan mu je za popularizaciju koncepta egzistencijalne minimalne plaće (living wage), približavanje lokalne politike mladima (Zaklada Friedrich Ebert) te proučavanje klimatske politike Europske unije. Trenutno je urednik europske policy-mreže Politheor.net.

NATKO STIPANIČEV
Završio je preddiplomski studij Filma i videa na Umjetničkoj akademiji u Splitu te diplomirao na Odsjeku za animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.  Bavi se umjetničkim i komercijalnim radom na području filma, animacije i oblikovanja zvuka. Vanjski suradnik je na Umjetničkoj akademiji u Splitu, odsjeku za Film i video na kolegijima za animirani film. Predaje animirani film u filmskoj školi Kino kluba Split. Dobitnik je više nagrada, između ostalog nagrade Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za izuzetan uspjeh tijekom studija i diplomskog rada. Dobitnik je i tri nagrade Hrvatskog društva filmskih kritičara – Oktavijan, za svoje animirane radove. Jedan od tih filmova napravljen je u suradnji s ODRAZ-om, s kojim je surađivao na izradi još četiri kratka filma.

CARMEN MAJETIĆ PAVIĆ, prof. psihologije
Carmen Majetić Pavić specijalizirana je za područje Marketinga i Prodaje.
Višegodišnje radno iskustvo u dvije renomirane kompanije Pliva d.d. i Kraš d.d. na managerskim i konzultantskim pozicijama. Radila je i u istraživačkoj agenciji HENDAL na poziciji voditelja odjela strateških istraživanja te odjela za razvoj odnosa s klijentima.
Završila niz poslovnih treninga i seminara u Hrvatskoj i inozemstvu te aktivno sudjelovala kao predavačica na konferencijama u zemlji i regiji. Trenutno radi kao samostalni konzultant i certificirani Executive Coach za unaprjeđenje poslovanja kroz poslovno savjetovanje i edukaciju.
Vanjska suradnica ODRAZ-a u području organizacijskog razvoja; predsjednica ODRAZ-a od 2004. do 2007. godine.
Cijeloživotno učenje, održivi razvoj, stjecanje novih iskustava te građenje partnerskih odnosa između poslovnog, civilnog i javnog sektora njeno je životno opredjeljenje.

TIHANA DAMJANOVIĆ, apsolventica germanistike i kroatistike
U ODRAZ-u od veljače 2010. radi kao Suradnica na projektu i sudjeluje u provedbi aktivnosti CIVITAS ELAN projekta. Od svibnja 2009. do veljače 2010. radi kao koordinatorica “Mreže za lokalni razvoj”.
Sudjelovala u nizu edukacija, između ostalog i na treningu za trenere Europskog gospodarskog i socijalnog odbora u Bruxellesu na teme suradnje između socijalnih partnera i participatorne demokracije.
U okvirima rada u raznim organizacijama civilnog društva, stekla je iskustvo rada na pripremi, implementaciji, a kasnije i evaluaciji projekata.
Posjeduje višegodišnje iskustvo u organizaciji i pripremi aktivnosti vezanih uz održavanje konferencija, okruglih stolova, edukativnih događanja te predavanja.
Volontirala u hrvatskim, kao i međunarodnim organizacijama civilnog društva (AED, Amnesty International).

DUŠANKA KOSANOVIĆ, prof. psihologije
Višegodišnje iskustvo rada na različitim programima (IRCT – Međunarodni rehabilitacijski centar za žrtve mučenja, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja A. Štampar, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.) te u civilnom sektoru (Društvo za psihološku pomoć, Rosa – Poduzetnički centar, Udruga invalida Sisačko-moslavačke županije.) na radnom mjestu psihologa-savjetovatelja , medijatora, edukatora, predavača te koordinatora programa.
2007. registrira samostalnu djelatnost pod nazivom “DOMENA – intelektualne usluge” te radi kao vanjski suradnik većeg broja udruga i organizacija.
Kontinuirano profesionalno usavršavanje s područja kognitivno-bihevioralnih terapija, edukacija vezanih uz rad s pojedincem i obitelji, medijacije.
Članica Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog udruženja za kognitivno-bihevioralne terapije, te Tima za krizne intervencije Društva za psihološku pomoć.
2004. polaznica je druge generacije ODRAZ-ovog devetomjesečnog trening programa za razvoj i rad u lokalnim zajednicama.
Radi u ODRAZ-u kao vanjski suradnik – trener/edukator.

mr.sc. NIKOLINA BOŠNJAK, dipl.ing.geologije
Diplomirala, zatim i magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na temu utjecaja teških metala na okoliš. Za ODRAZ počinje volontirati 2003 godine, na poslovima vezanim za pripremu i izdavanje ODRAZ-ovih publikacija. Posjeduje iskustvo na stručnim projektima zaštite okoliša i izradama elaborata vezanim za zaštitu podzemne vode, tla, odlagališta otpada, procjene onečišćenja pomoću statističkih metoda i GIS-a. Osnivačica je udruge ViGea, kroz koju od provodi građanske inicijative i projekte vezane uz zaštitu okoliša, a od 2007. kroz udrugu vodi ekološke radionice za djecu prema autorskom programu “Gea jučer, danas sutra”.
2009. godine osniva samostalni obrt za savjetovanje u poslovanju i zaštiti okoliša te edukaciju, “Geologika”. Surađuje sa nizom udruga, provodeći treninge i edukacije, sudjeluje u razradi projekata i njihovom provođenju. Kontinuirano radi na usavršavanju vlastitih znanja i vještina, pohađa seminare vezane uz razvoj socijalnog poduzetništva. Autorica je ekoloških slikovnica za djecu “Tigiji i spletka duha Pohlepića” i “Tigiji i uvrijeđena biljka Anuk”. S ODRAZ-om surađuje na području provedbe treninga i edukacija.

Pin It on Pinterest