Javne politike

ODRAZ aktivno doprinosi oblikovanju i praćenju provedbe javnih politika na područjima koja su vezana uz njegov rad i nastojanja.

Politika je akcija kojom vlade na različitim razinama odgovaraju na određene javne potrebe kako bi podupirale napredak zajednice i/ili određenih skupina na svom prostoru. Izraz “javna politika” nova je sintagma koja mijenja naše tradicionalno shvaćanje riječi “politika”. U najširem smislu, javna politika je kontinuirani proces u čijem oblikovanju, provedbi, praćenju i poboljšavanju sudjeluju sve društvene snage – predstavnici javnog, poslovnog i civilnog sektora.

ODRAZ sudjeluje i aktivno doprinosi oblikovanju i praćenju provedbe javnih politika koje dotiču pitanja vezana uz usmjerenja i aktivnost udruge – zaštita okoliša, održivi razvoj, ruralni razvoj, regionalni razvoj, lokalni razvoj, razvoj civilnog društva, sudjelovanje javnosti, cjeloživotno obrazovanje, obrazovanje za održivi razvoj i dr.

Predstavnici ODRAZ-a članovi su stalnih radnih tijela i ad hoc uspostavljenih radnih skupina na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i/ili lokalnoj razini.

ODRAZ sudjeluje u razmatranju, dogovaranju i usmjeravanju javnih politika na europskoj razini:

Predstavnici ODRAZ-a upućuju mišljenja i komentare na prijedloge strategija, zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te analiziraju provedbu javnih politika i propisa:

  • U suradnji s HMRR-om, priredio je izvještaj iz sjene o provedbi IPARD-a u razdoblju 2010.-2012. – ‘IPARD-jučer/danas/sutra’. Izvještaj je imao za cilj predložiti poboljšanja u Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. temeljem prikupljenih komentara korisnika i potencijalnih korisnika financijske potpore pretpristupnog programa IPARD.
    /media/151151/ipard_jds_web.pdf
  • ‘Imaju li građani što za reći?’ – analiza provođenja Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata na lokalnoj razini.
  • proces i izradu nacrta Akcijskog plana za obrazovanje za održivi razvoj vodila je direktorica ODRAZ-a. Akcijski plan je instrument provedbe Strategije održivog razvitka RH.
  • davanje mišljenja na nacrte Zakona o udrugama, Programa ruralnog razvoja 2014. -2020., itd.

Pin It on Pinterest