Donatori

Domaći donatori:

 • Grad Zagreb
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 • Ministarstvo poljoprivrede
 • Ministarstvo turizma
 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 • Ured za udruge Vlade RH

Međunarodni donatori:

 • Europski socijalni fond (Ulaganje u budućnost)
 • Obzor 2020
 • Švicarsko-hrvatski program suradnje
 • IPA 2011. – Jačanje podrške OCD-a u povećanju transparentnosti i dobrog upravljanja u hrvatskoj javnoj upravi
 • FP7-Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj EUEuropska unija
 • IPA 2008.
 • Darovnica Mladi na tržištu rada
 • CIVITAS Capita
 • MATRA, Nizozemska
 • Ured Svjetske banke u Hrvatskoj
 • Friedrich Ebert Stiftung
 • OSCE
 • International Rescue Committee BiH

  Pin It on Pinterest