Mreža za lokalni održivi razvoj

Mreža za lokalni održivi razvoj

Mreža za lokalni održivi razvoj (MLOR) je neformalna mreža organizacija civilnog društva uspostavljena 2021. godine u sklopu projekta SUSTINEO. Cilj Mreže je prepoznati i okupiti aktivne dionike civilnog društva u Hrvatskoj koji se bave različitim...

Što su društvene inovacije?

Što su društvene inovacije?

Društvene inovacije su novi modeli, metode, prakse, usluge ili proizvodi koji odgovaraju na određene društvene potrebe ili rješavaju određene društvene probleme učinkovitije od postojećih modela te su primjenjivi na široj razini, no istovremeno...

Lokalni razvoj vođen zajednicom

Lokalni razvoj vođen zajednicom

Novi pristup lokalnom razvoju u EU 2014.-2020.Od LEADER-a do CLLD-a"Lokalni razvoj vođen zajednicom" (u nastavku: CLLD) novi je alat europske kohezijske politike koji u programskom razdoblju 2014.-2020. podupire povezivanje lokalnog ruralnog, urbanog...

Koncept i metode lokalnog razvoja

Koncept i metode lokalnog razvoja

Lokalni razvoj široki je koncept koji se najbolje može sagledati kao proces kroz koji se određeni broj institucija i/ili ljudi iz zajednice mobiliziraju na određenom području kako bi stvorili, ojačali i stabilizirali aktivnosti koristeći resurse...

Dobra praksa

Dobra praksa

Prepoznavanje dobrih praksi lokalnog razvoja izazovan je zadatak, jer ti primjeri mogu poslužiti kao ideje drugim lokalnim zajednicama te su stoga vrlo korisni.Koncept lokalnog razvoja temeljen je na promociji lokalnih pristupa koji odgovara lokalnim...

Lokalni ekonomski razvoj

Lokalni ekonomski razvoj

Lokalni ekonomski razvoj je proces putem kojeg akteri u okviru malih i velikih gradova - "naših zajednica" - rade zajedno sa partnerima iz javnosti, poslovnog i nevladinog sektora sa ciljem stvaranja boljih uvjeta za ekonomski rast i stvaranje radnih...

Sudjelovanje građana

Sudjelovanje građana

Izgradnjom uzajamnog povjerenja i demokratskih standarda te razvojem mreža civilnog aktivizma - procesi uključivanja građana u odlučivanju započinju u lokalnoj zajednici./// Vezani dokumenti /// Imaju li građani što za reći? Sudjelovanje organizacija...

Partnerstvo

Partnerstvo

Partnerstvo je jedno od najvažnijih inovacija u politici lokalnog razvoja u prošlih nekoliko godina. Doprinosi koordinaciji politika, mobilizaciji lokalnih resursa i energije, prilagođavanju politika lokalnim potrebama te omogućava sudjelovanje...

Pin It on Pinterest