Ruralni razvoj

Poticanje ruralnog razvoja i ohrabrivanje provedbe europskog pristupa LEADER u Hrvatskoj je jedno od važnih područja djelovanja ODRAZ-a. Na tom području smo stekli već dosta iskustva provedbom dva međunarodna projekta ruralnog razvoja u okviru kojih su, među prvima u Hrvatskoj, formirana lokalna razvojna partnerstva i izrađeni strateški planovi održivog razvoja ruralnog područja.

Naši se ruralni prostori razlikuju po svojim prirodno-geografskim, povijesnim i kulturnim obilježjima, po krajoliku, biljnom i životinjskom svijetu, tradiciji, navikama i gospodarskoj razvijenosti. Njihov razvoj valja u prvom redu zasnivati na vlastitim resursima i sposobnostima. Stoga nema univerzalnog pristupa ili obrasca ruralnom razvoju. Postoje propisani uvjeti i kriteriji kojima treba udovoljiti i općeprihvaćena usmjerenja, poput načela održivog razvoja, koje treba provoditi u skladu s lokalnim uvjetima.

Razumijevanje značajki ruralnog razvoja u suvremenom europskom smislu u Hrvatskoj je na niskoj razini. Osnovni pravni okvir određen je u skladu s pravnom stečevinom  EU-a. No napori koje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, regionalne razvojne agencije i organizacije poslovnog sektora ulažu u promoviranje provedbe ruralnog razvoja i poticanje korištenja tome namijenjenih financijskih potpora teško dopiru do žitelja ruralnih područja. Stopa korištenja sredstava različitih potpora za ruralni razvoj niska je i sporo raste.

Tek nekoliko uspjelih primjera ostvarenih posljednjih godina pokazuje kako je dobrovoljno povezivanje ruralnih zajednica u partnerstvo sa svrhom zajedničkog razvoja dugotrajan proces koji u pravilu zahtijeva dobro osmišljen pristup, sustavno stručno vodstvo te izravnu financijsku podršku. Od presudne je važnosti i podrška vodstava jedinica lokalne samouprave. Za ostvarenje održivog ruralnog razvoja bitno je i potaknuti zanimanje, podršku i sudjelovanje lokalne javnosti.

> ODRAZ je jedan od osnivača Hrvatske mreže za ruralni razvoj te zadnjih nekoliko godina pruža aktivnu podršku djelovanju te Mreže.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Hrvatska mreža za ruralni razvoj potiče umrežavanje i partnerstvo u funkciji održivog razvoja i kvalitetnog života u ruralnim područjima. U žarištu djelovanja HMRR-a je razvoj odozdo, razvoj kojeg planiraju i provode žitelji ruralnih prostora u skladu sa specifičnim uvjetima i razvojnim mogućnostima kraja u kojem žive.

saznajte više

Pin It on Pinterest