Smjernice za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima

Vodič za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) izdan je početkom programskog razdoblja 2014. – 2020. kako bi onima koji su izravno uključeni u lokalne akcijske grupe dao neke praktične alate i prijedloge za provedbu CLLD-a u raznim kontekstima.

Cilj je ovih Smjernica olakšati provedbu razvoja pod vodstvom zajednice i potaknuti dobru praksu. Nisu pravno obvezujuće ni za jedan subjekt uključen u provedbu ESI fondova niti za države članice, ali daju smjernice i preporuke i odraz su najbolje prakse.

Cilj je ovih Smjernica olakšati provedbu razvoja pod vodstvom zajednice i potaknuti dobru praksu. Nisu pravno obvezujuće ni za jedan subjekt uključen u provedbu ESI fondova niti za države članice, ali daju smjernice i preporuke i odraz su najbolje prakse.

Da podsjetimo – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD-Community Led Local Development) je izraz kojim se koristi Europska komisija kako bi opisala pristup koji tradicionalnu razvojnu politiku koja kreće odozgo nadolje preokreće naglavce. U okviru CLLD-a lokalni ljudi preuzimaju inicijativu i stvaraju lokalno partnerstvo koje oblikuje i provodi integriranu razvojnu strategiju. Strategija se oblikuje tako da se nadovezuje na socijalne, okolišne i gospodarske jake strane ili “prednosti” zajednice umjesto da samo nadoknađuje njezine nedostatke. Iz tog razloga partnerstvo se dugoročno financira – i samo odlučuje kako potrošiti novac.

Vodič je komplementaran sa “Smjernicama za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice u Europskim strukturnim i investicijskim fondovima” koje su izdale glavne uprave za ESI fondove kako bi tijelima u državama članicama pomogle u stvaranju uvjeta za učinkovito korištenje CLLD-a u svojim sporazumima o partnerstvu te da ga ugrade u svoje programe.

Vodič bi trebao biti relevantan i u smislu pružanja argumenata gradovima i socijalnim organizacijama da je CLLD učinkovit alat kojim mogu odgovoriti na neke od izazova s kojima se suočavaju te ilustriranja kako se mogu koristiti Europski socijalni fond i Europski fond za regionalni razvoj.

Smjernice za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima / Svibanj 2014.

Pin It on Pinterest

Share This