Partnerstvo

Partnerstvo je jedno od najvažnijih inovacija u politici lokalnog razvoja u prošlih nekoliko godina. Doprinosi koordinaciji politika, mobilizaciji lokalnih resursa i energije, prilagođavanju politika lokalnim potrebama te omogućava sudjelovanje lokalnog stanovništva u odlučivanju.

Partnerstvo između različitih lokalnih institucija i skupina jedan je od ključnih karakteristika mnogih inicijativa lokalnog razvoja koje su se pokazale kao uspješne.

Kritični faktori uspješnog partnerstva uključuju:

Jaka podrška zajednici
Pojedinci moraju biti pripremljeni da se uključe u rješavanje problema

Prepoznate i legitimne uloge svakog dionika

  • Svaki dionik mora imati jasnu ideju koristi za njega samoga od suradnje te nijedan partner ne smije biti predominantan
  • Partnerstvo orijentirano prema rezultatima
  • Uspostavljen sustav stalne komunikacije među partnerima
  • Uspostavljanje mreže pojedinaca i organizacija.

Izvor: Best Practices in Local Development, OECD Local Economic and Employment Development Programme, 1998

Pin It on Pinterest

Share This