EGSO: Mišljenje o lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice (CLLD)

Europski gospodarski i socijalni odbor usvojio je mišljenje Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice kao instrument Kohezijske politike za lokalni, ruralni, gradski i prigradski razvoj za razdoblje 2014. – 2020. u prosincu 2014.

EGSO je u mišljenju konstatirao da se tijekom proteklih dvadeset godina pristup inicijative LEADER pokazao uspješnim u ruralnim područjima. Pomogao je ruralnim dionicima da procjene dugoročni potencijal svoje sub-regije te se pokazao učinkovitim i djelotvornim instrumentom za provođenje razvojnih politika.

Europska komisija također je poticala ovu metodu partnerstva za financiranje idejnih projekata u okviru inicijativa Europske unije URBAN, URBACT, EQUAL, Lokalne agende 21., Gradova u tranziciji (Transition Towns) i teritorijalnih paktova za zapošljavanje. Sve je to dovelo do lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (poznatog i pod engl. nazivom Community-Led Local Development – CLLD), ažurirane verzije pristupa LEADER, koji na neki način predstavlja prijelazno razdoblje promjena.

CLLD je specifičan instrument koji se koristi na podregionalnoj razini i upotpunjuje druge oblike potpora razvoju na lokalnoj razini. On može pokrenuti i uključiti lokalne zajednice i organizacije tako da doprinose pametnom, održivom i uključivom rastu. CLLD jača teritorijalnu koheziju te omogućava postizanje održivog rasta učinkovitom upotrebom europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za stvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta i poduzeća uključivanjem aktivnosti koje provode lokalni dionici na području klimatskih promjena i održivog razvoja u skladu sa strategijom Europa 2020.

Mišljenje – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice kao instrument Kohezijske politike za lokalni, ruralni, prigradski i gradski razvoj za razdoblje 2014.-2020. (razmatračko mišljenje na zahtjev Grčke tijekom njenog predsjedavanja Vijećem EU-a)

Pin It on Pinterest

Share This