Prvi Dobrovoljni nacionalni pregled RH o provedbi GCOR

U srpnju 2019. objavljen je prvi Dobrovoljni nacionalni pregled Republike Hrvatske o provedbi 17 ciljeva Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030.

Uvođenje ciljeva održivog razvoja u nacionalni okvir strateškog planiranja

Imajući u vidu svu složenost provedbe Programa za održivi razvoj 2030., njezin neizbježan utjecaj na ukupni društvenogospodarski razvoj, te uzimajući u obzir primjere prakse drugih država članica, posebice država članica Europske unije, u svrhu koordinacije provedbe ciljeva održivog razvoja Vlada Republike Hrvatske osnovala je u siječnju 2018. godine Nacionalno vijeće za održivi razvoj.

Nacionalnim vijećem za održivi razvoj predsjeda predsjednik Vlade, a članovi su čelnici nadležnih ministarstava i ureda Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednice te Državnog zavoda za statistiku. Predviđeno je također da se u rad Vijeća u savjetodavnom svojstvu uključuju i predstavnici ostalih dionika održivog razvoja, ponajprije predstavnici jedinica područne (regionalne) samouprave, gospodarstva, zainteresirane znanstvene i stručne javnosti te predstavnici civilnog društva.

Uspostava okvira za praćenje uspješnosti provedbe ciljeva održivog razvoja

U svrhu kreiranja cjelokupnog okvira potrebnog za učinkovito praćenje uspješnosti provedbe ciljeva održivog razvoja, početkom ove godine uspostavljen je Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, kojim će se u potpunosti omogućiti elektroničko prikupljanje i pohrana statističkih i financijskih podataka potrebnih za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a samim tim i praćenje provedbenih aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva Programa UN-a za održivi razvoj 2030, za održivi razvoj u Hrvatskoj.

Za potrebe diseminacije rezultata i statusa ostvarivanja ključnih pokazatelja održivog razvoja široj javnosti,
Državni zavod za statistiku kreirao je internetski portal po uzoru na UN-ov portal Sustainable Development
Knowledge Platform.

Pregled ostvarenja ciljeva održivog razvoja

U izvješću Sustainable Development Report 2019[1], prema SDG Indexu Hrvatska se nalazi na 22. mjestu od ukupno 162 zemlje za koje je provedeno prikupljanje podatka o uspješnosti provedbe ciljeva održivog razvoja. Zajedno s drugim državama članicama Europske unije Hrvatska ima dobre izglede da postane predvodnik održivog razvoja te sudjeluje u daljnjoj razradi i uspostavi globalnih standarda uz ostvarivanje društvenih i gospodarskih koristi.

Tekst preuzet iz Dobrovoljnog nacionalnog pregleda.

Pin It on Pinterest

Share This