Priručnik “Agenda 2030 u mojem gradu“

Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) i NALAS (Mreža udruženja jedinica lokalne samouprave u jugoistočnoj Europi) objavili su“Agenda 2030 u mojem gradu – priručnik za praktičare za spuštanje Ciljeva održivog razvoja na lokalnu razinu“.

Godine 2015. države članice UN-a usvojile su Agendu za održivi razvoj do 2030. godine te njene ciljeve održivog razvoja i načela provedbe, koji predstavljaju viziju svijeta 2030. godine kojem bismo trebali težiti.

Ovih 17 ciljeva sa 169 mjera pokriva široku lepezu sektorskih politika. Lokalne i regionalne vlasti odigrale su važnu ulogu u utjecaju na definiranje ciljeva održivog razvoja, uspješno se bore za samostalni cilj o održivim gradovima i ljudskim naseljima (SDG 11) te za međunarodno priznavanje središnje uloge lokalnih i regionalnih vlasti u održivom razvoju.

Budući da se ciljevi održivog razvoja Agende 2030 moraju postići na globalnoj, nacionalnoj i subnacionalnoj razini, uspjeh ovog ambicioznog programa ovisi o aktivnom uključivanju svih razina vlasti i raznih interesnih skupina. Okvir ciljeva održivog razvoja sa svojom univerzalnom definicijom ciljeva i mjera mora se prilagoditi konkretnim situacijama i specifičnim potrebama stvaranja stvarnih koristi za konkretne ljude i njihove životne uvjete. Ovaj proces uzimanja u obzir subnacionalnih konteksta u postizanju Agende 2030 je ono što razumijemo pod „Lokaliziranjem ciljeva održivog razvoja“.

Lokalizacija se odnosi i na to kako ciljevi održivog razvoja mogu pružiti okvir za politiku lokalnog razvoja i na način na koji lokalne i regionalne vlasti mogu podržati postizanje ciljeva održivog razvoja kroz djelovanje odozdo prema gore. U tom smislu, ključni su kapaciteti lokalnih struktura za provedbu Agende do 2030. godine i praćenje ostvarivanja ciljeva održivog razvoja na lokalnoj razini te uključivanje javnog, privatnog i civilnog sektora.

Ovaj je priručnik dizajniran da služi upravo toj svrsi. Pomoći praktičarima na lokalnoj razini u poboljšanju njihovog znanja i jačanju njihovog razumijevanja važnosti Agende 2030 te ciljeva održivog razvoja na lokalnoj razini, kako bi povećali svoje kapacitete da postanu promotori ciljeva održivog razvoja i da bi mogli senzibilizirati druge zainteresirane strane.

Priručnik pruža ključne informacije o ciljevima održivog razvoja, objašnjava ulogu jedinica lokalne samouprave u njihovoj provedbi te istražuje alate za podizanje svijesti koje bi JLS-ovi mogli iskoristiti kako bi približili ciljeve održivog razvoja svojim građanima. U Priručniku se također navode različiti primjeri iz regije i šire, koji ilustriraju što su gradovi i općine učinili na promicanju održivog razvoja i kako je to utjecalo na njihovu dobrobit.

Priručnik također pruža savjete o integriranju ciljeva održivog razvoja u lokalne strategije i istražuje ulogu koju udruženja lokalnih vlasti i NALAS igraju u mobiliziranju gradova i općina za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Priručnik možete pronaći OVDJE.

Izvor: udruga-gradova.hr

 

Pin It on Pinterest

Share This