Edukacija za članove LAG-a Prizag – 2009.

ODRAZ je kao koordinator HMRR-a u okviru projekta “Sudjelovanje stanovnika u održivom razvoju regije” proveo trening program za članove Lokalne akcijske grupe Prizag, osnovane po načelima pristupa LEADER programa za ruralni razvoj Europske unije

ODRAZ je pomogao dionicima iz devet jedinica lokalne samouprave i iz tri županije (Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Krapinsko-zagorska) u procesu osnivanja LAG-a. Pored toga, tijekom 6 trening blokova koji su se odvijali u različitim mjestima na području LAG-a te u Fužinama, preko 20 dionika iz sva tri sektora – javnog, gospodarskog i civilnog, stekli su nova znanja i vještine koje će im olakšati poticanje pozitivnih promjena u zajednicama okupljenim u LAG

 

Polaznici su dobili specifična znanja i vještine za organiziranje zajednice te kvalitetnu izradu plana održivog razvoja. Trening je proveden kao kombinacija teorijskog i praktičnog dijela. Između trening blokova, sudionici su imali obvezu stečena znanja i vještine primjeniti u praksi (npr. procjena potreba u zajednici, SWOT analiza, vizija područja, definiranje ključnih problema i strateških ciljeva itd.).

Svi polaznici su nakon treninga postali članovi Mreže za lokalni razvoj koju facilitira ODRAZ.

Naglasak je tijekom treninga stavljen na razvoj ruralnih područja što uključuje, između ostalog, načela održivog razvoja ruralnih područja, strategiju ruralnog razvoja te osnovne elemente LEADER pristupa.

ODRAZ je pružio pomoć te aktivno sudjelovao u skupovima koji su doprinijeli animiranju, motiviranju i informiranju lokalnog stanovništva. Zahvaljujući tim aktivnostima, LAG-u su se odlučile priključiti još dvije općine.

Kroz ove su aktivnosti postignuti očekivani rezultati te postignuti ciljevi projekta:

  • Poduprijeti održivi razvoj odabranog područja u Hrvatskoj na osnovi ojačanog sudjelovanja javnosti i međusektorskog partnerstva u procesu izrade, provedbe i lokalnog plana održivog razvoja
  • Pružiti podršku održivom razvoju na lokalnoj razini: a) obukom lokalnih dionika u skladu s pristupima koje prakticira EU te b) započetim procesom izrade lokalnog plana održivog razvoja u pilot-području.

    Pin It on Pinterest

    Share This