Savjetodavna pomoć

ODRAZ je posvećen poticanju razvoja na lokalnoj razini po principima održivog razvoja te pružanju pomoći lokalnim dionicima kako bi razvojni dokumenti bili temeljeni na stvarnim potrebama svake zajednice.

Problemi i potrebe trebaju biti prepoznati od svih lokalnih dionika te lokalna javnost treba biti uključena u procese odlučivanja. Kako bi razvojni dokumenti bili prihvaćeni od cijele zajednice te kako bi se učinkovito provodili, lokalna vlast treba raditi u suradnji i partnerstvu s drugim relevantnim društvenim skupinama.

Stručnjaci ODRAZ-a rade kao konzultanti međunarodnih i domaćih organizacija, ministarstava, udruga te jedinica lokalne samouprave.Predstavnici različitih dionika uključeni su u edukacije koje ODRAZ kontinuirano organizira.

ODRAZ radi i na pilot projektima u zajednicama, procjeni potreba, donošenju transparentnih procedura dodjele financijskih potpora, izradi prijedloga projekata za fondove EU, izradi smjernica za održivi razvoj JLS i dr.

Priprema za EU fondove, monitoring, evaluacija

Korisnici
Grad Velika Gorica, Udruga MI, ZvoniMir, BIOM, UNDP, Gradovi – Zagreb, Velika Gorica, Virovitica, Bjelovar, Općine – Kalnik, Visoko, Klesarska škola Brač, Udruženje obrtnika Zadar

Pin It on Pinterest