Ostali treninzi

Preko 5.000 predstavnika različitih dionika bilo je uključeno u edukacije koje ODRAZ kontinuirano organizira.

1. OD IDEJE DO PROJEKTA

 • Projektno razmišljanje i priprema prijedloga projekata
 • Logika formuliranja ideje u projekt
 • Važnost i metode procjene potreba/definiranje problema
 • Standardna struktura izrade prijedloga projekta
 • Postavljanje ciljeva te planiranje aktivnosti
 • Izrada projektnog proračuna

Korisnici
Nezavisni hrvatski sindikati, LAG More 249, LAG Izvor, LAG Gorski kotar, LAG Prizag, Grad Zagreb, Grad Jastrebarsko, Grad Varaždin, Grad Velika Gorica, KUZ-Koalicija udruga u zdravstvu, Centar za kulturu Trešnjevka, Agriconsulting, Italija, Udruga invalida Daruvar, Euroured Rijeka, Hrvatska udruga poslodavaca-HUP, PSGO – Projekt socijalne i gospodarske obnove Ministarstva regionalnog razvoja i Svjetske banke

2. UPRAVLJANJE PROJEKTINIM CIKLUSOM

 • Principi upravljanja projektnim ciklusom (UPC)
 • Tijek pripreme za izradu projekta – faza analize Logičke matrice (okvira) kao osnove UPC-a
 • Obrasci za pisanje prijedloga projekata
 • Osnove praćenja i vrednovanja

Korisnici
LAG Gorski kotar, LAG Gorski kotar, LAG Prizag, Grad Zagreb, Grad Biograd n/m, Grad Jastrebarsko, Grad Velika Gorica, Splitsko-dalmatinska županija, PSGO – Projekt socijalne i gospodarske obnove Ministarstva regionalnog razvoja i Svjetske banke, MVPEI, HUP-Hrvatska udruga poslodavaca, HNB-Hrvatska narodna banka, Eko centar Caput insulae Beli, Centar za kulturu Trešnjevka, Udruga Deša Dubrovnik, Udruga invalida Daruvar, Sveučilište u Zadru

3. STRATEGIJSKO PLANIRANJE

 • Osnovni elementi strategijskog plana
 • Metodologija i proces strategijskog planiranja

Korisnici
Trgovačko društvo VG Čistoća d.o.o., Platforma za Lazarete, RODA – Roditelji u akciji, Grad Dubrovnik, Grad Zagreb, Grad Split, Grad Velika Gorica, MMTPR / PSGO, MRRŠVG / Svjetska banka, HNB-Hrvatska narodna banka, Udruga EOL Čakovec, Udruga Deša Dubrovnik, ZvoniMir Knin, Poslovni inkubator Pakrac

4. EDUKACIJA ZA LAG-ove

 • Proces izgradnje partnerstva
 • Izrada lokalne razvojne strategije (LRS)

Korisnici
LAG Izvor, LAG Gorski kotar, LAG Prizag, LAG Sjeverna Istra

5. Održivi razvoj

 • Održivi razvoj danas
 • Globalni ciljevi održivog razvoja
 • Klimatske promjene i rješenja za održivu budućnost
 • Dezinformacije u području održivog razvoja
 • Održivi razvoj i primjeri implementacije u nastavi

Korisnici
Sveučilište u Zagrebu-Metalurški fakultet u Sisku (Obavezni predmet “Održivi razvoj”, Metalurški fakultet u Sisku), Veleučilište VERN (Izborni predmet “Zastita okoliša i održivi razvoj”), OŠ Središće, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju “Pčelice”, Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika pedagoga srednjih škola Grada Zagreba

6. OSTALE TEME

 • Filantropija
 • Međusektorsko partnerstvo
 • Društveno odgovorno poslovanje
 • Mobiliziranje i organiziranje zajednice
 • Metodologija vođenja treninga
 • Sistemsko razmišljanje
 • Društveni kapital
 • Zaklade lokalnih zajednica
 • Društveno korisno učenje
 • Socijalne inovacije 
 • Društveno poduzetništvo
 • Promidžba i vidljivost za udruge
 • Placemaking

Korisnici
Udruga Eko Brezna, Centar za rehabilitaciju Komarevo, Udruga Slap, LAG Baranja, Udruga gradova, Grad Labin, Udruga MI Split, ZvoniMir Knin, Centar za kulturu Trešnjevka, Deša Dubrovnik, LAG Gorski kotar, Zaklada Kajo Dadić Split, Ured Svjetske banke u Hrvatskoj, Udruga ZOE Zagreb, Udruga EOL, Čakovec, Europski dom Sl. Brod, Udruga poslovnih savjetnika, Coca-Cola Beverage HR, AED – Academy for Educational Development

Pin It on Pinterest