ODRAZ-ova škola

U okviru ODRAZ-ove “Škole za održivi lokalni razvoj” od 2003. godine educirano je preko 675 polaznika iz različitih zajednica. Svi polaznici nakon edukacije ostaju u Mreži za lokalni razvoj koju facilitira ODRAZ.

 

 

U Hrvatskoj postoji stagnacija u razvoju na lokalnoj razini. Osim slabih ekonomskih okolnosti, koje su važne, jedan od osnovnih razloga leži u slaboj edukaciji / pripremljenosti svih sektora za suradnju i razvoj kako bi se ostvarili širi ciljevi. Lokalni akteri često nemaju dovoljno znanja o različitim načinima razvijanja i podržavanja aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Tijekom zadnjih godina doživjeli smo snažan interes od strane lokalnih zajednica da im se pomogne kako bi se sami organizirali i pokrenuli suradnju u rješavanju problema na lokalnoj razini. Uspostavljanje suradnje između svih zainteresiranih strana je važan preduvjet za poboljšanje kvalitete razvoja u svim područjima Hrvatske. Postoji potreba za usvajanjem i širenjem praktičnog znanja i vještina, osmišljavanja i pripreme prijedloga, planiranja i provođenja projekata koji su usmjereni na prepoznavanje i rješavanje problema u lokalnoj zajednici.

Dosadašnje trening programe djelomično su financirali:
AED, USAID, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Zaklada Friedrich Ebert, OSCE, Europska komisija, Ured za udruge VRH, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, Europska komisija u sklopu Europskog socijalnog fonda, Švicarsko-hrvatski program suradnje

Pin It on Pinterest