Edukacija profesora Ekonomskog i Grafičkog fakulteta i predstavnika udruga o metodi društveno korisnog učenja (DKU ) i njenoj primjeni 2018.

Edukacija profesora zagrebačkog Ekonomskog i Grafičkog fakulteta te predstavnika udruga provedena je u sklopu projekta društveno korisnog učenja “Odrazi se znanjem-pokreni zajednicu”. Projekt uključuje studente i nastavnike s oba fakulteta te 20 udruga u kojima će se provoditi metoda društveno korisnog učenja tijekom jednog semestra, četiri sata tjedno (ukupno 50 sati). Povezivanje profesora i predstavnika udruga važno je za pokretanje procesa upoznavanja, identificiranja zajedničkih potreba i interesa te je ključno za oblikovanje što kvalitetnije buduće suradnje tijekom rada studenata u uključenim udrugama.

Edukacija je provedena u razdoblju od svibnja do srpnja 2018. modularno kroz tri dvodnevna trening-bloka. Sudionici su dodatno upoznati i s primjerima društvenog poduzetništva koji svoje poslovanje temelje na načelima društveno odgovornog poslovanja i time doprinose razvoju lokalne zajednice i uključivanju ranjivih skupina.

Prvi blok – svibanj 2018., Rabac

 • Predstavljanje projekta / Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ
 • Međusobno upoznavanje sudionika
 • Društveno korisno učenje / Bojana Ćulum
 • Susret s predstavnicima udruge Alfa Albona
 • Društvo – okvir u kojem živimo / Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ
 • Sektori u društvu i njihova uloga, suradnja i međusektorsko partnerstvo / Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ
 • Načela održivog razvoja / Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ
 • Globalni ciljevi održivog razvoja / Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ
 • Načela dobrog upravljanja / Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ

Drugi blok – lipanj 2018., Sveti Martin na Muri

 • Učenje iz primjera dobre prakse: ACT Grupa
 • Lokalni konzorcij društvenih poduzeća i model potpore impact poduzetnicima u HR / Stjepan Mikec
 • Posjet primjerima dobre prakse: ACT Printlab d.o.o., ACT Konto d.o.o.,  Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec
 • Metode korištenja refleksije u mentorstvu / Saša Borovnjak, Life Potential
 • Predstavljanje predmeta i dosadašnja iskustva s primjenom DKU /  Morana Fudurić, EFZG
 • Društveno korisno učenje / Bojana Ćulum

Treći blok – srpanj 2018., Eko centar Zlatna Greda

 • Učenje iz primjera dobre prakse: Eko centar Zlatna Greda  / Jasmin Sadiković, Udruga Zeleni Osijek
 • Organiziranje i mobiliziranje zajednice / Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
 • Načela organiziranja zajednice; socijalni kapital / Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
 • Predstavljanje kolegija s Grafičkog fakulteta / Teo Žeželj, GFZG
 • Kako napraviti dobru crowdfunding kampanju / Morana Fudurić, EFZG
 • Metode korištenja refleksije u mentorstvu – praktični dio / Saša Borovnjak, Life Potential
 • Komunikacija sa zajednicom / Saša Borovnjak, Life Potential

Projekt će omogućiti studentima Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu sudjelovanje u društveno korisnom učenju i suradnji s udrugama te međufakultetskoj suradnji. Projekt uključuje studente i nastavnike s oba fakulteta te 20 udruga u kojima će se provoditi metoda društveno korisnog učenja tijekom jednog semestra, četiri sata tjedno (ukupno 50 sati).

Projekt provodi ODRAZ-Održivi razvoj zajednice u partnerstvu s udrugom Life Potential te Ekonomskim i Grafičkim fakultetom u Zagrebu.

* Više o projektu pogledajte OVDJE.

Pin It on Pinterest

Share This