U Zagrebu održan četvrti trening-blok “Škole za dobro upravljanje i participativni razvoj”

14.03.2016 | ODRAZ-ove vijesti

U Zagrebu je 10. i 11. ožujka 2016. održan četvrti dvodnevni trening-blok “Škole za dobro upravljanje i participativni razvoj” u okviru projekta Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini. Na treningu je sudjelovalo 25 predstavnika i predstavnica s područja četiri županije: Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske, Zagrebačke i Grada Zagreba.

Četvrti trening-blok bio je posvećen temi Upravljanja projektnim ciklusom. Nakon uvodnog dijela o polaznicima smo pojasnili korake u fazi analize – analizu projektnog tima i analizu problema. Nakon svakog koraka polaznici su unutar svojih projektnih grupa (prema četiri projektna prijedloga na kojima rade od prosinca) primijenili pojedinu metodu za svoj projekt.

Drugi dan smo radili fazu planiranja i pristup logičke matrice. Kroz korake izrade logike intervencije – postavljanja ciljeva, rezultata i aktivnosti te pokazatelja, preduvjeta i pretpostavaka projektne grupe su ispunile i svoje logičke matrice projektne ideje na kojoj zajednički rade.

Nakon ispunjenih logičkih matrica polaznicima su ukratko predstavljeni različiti modeli izrade proračuna projekta i osnove praćenja i vrednovanja.

Marko Ercegović iz Udruge gradova u Republici Hrvatskoj predstavio je program URBACT i hrvatska iskustva. Polaznici su pokazali veliki interes za sudjelovanje u budućim inicijativama URBACT-programa.

Polaznici su na kraju treninga dobili zadatak da u svojim grupama kroz komunikaciju putem elektronske pošte izrade konačne prijedloge logičkih matrica svojih projekata kako bi oni došli što prije na pregled projektnim partnerima. Projektni partneri dat će svoje komentare na dostavljene logičke matrice koje će sadržavati upute i prijedloge za poboljšanje.

Na kraju treninga polaznicima je najavljen trening o analizi javnih politika i izradi izvještaja iz sjene koji se planira održati u svibnju te termini za održavanje petog trening bloka u Primoštenu.

    Pin It on Pinterest

    Share This