Atlas ciljeva održivog razvoja 2020.

Atlas ciljeva održivog razvoja 2020.

Atlas ciljeva održivog razvoja 2020. predstavlja interaktivno pripovijedanje priča i vizualizacije podataka o 17 ciljeva održivog razvoja. Ističe trendove za odabrane ciljeve unutar svakog cilja i uvodi koncepte o tome kako se mjere pojedini ciljevi...

Kako je pandemija COVID-19 utjecala na okoliš?

Kako je pandemija COVID-19 utjecala na okoliš?

Iako je prevladavajuća pretpostavka da je COVID-19 "dobar za okoliš", zbog učinka na smanjenje emisije CO2 i poboljšanja kvalitete zraka, ali i smanjenja razina buke u velikim gradovima, u novoj broju publikacije Instituta za razvoj i međunarodne...

Upitnik Utjecaj pandemije i potresa na OCD-e

Upitnik Utjecaj pandemije i potresa na OCD-e

Ad hoc inicijativa je objavila upitnik za organizacije civilnog društva upitnik kojemu je cilj prikupljanje i analiza konkretnih informacija o utjecaju pandemije i potresa na organizacije civilnoga društva kao i podataka o aktivnostima koje već...

Pin It on Pinterest