Održana nacionalna radionica o lokaliziranju ciljeva održivog razvoja

21.05.2021 | Istaknuto, ODRAZ-ove vijesti

Zadnje događanje o održivom razvoju i ciljevima održivog razvoja, koje je Grad Split organizirao u suradnji s ODRAZ-om u sklopu međunarodnog projekta “Oblikovanje fer gradova – integriranje Agende 2030. u lokalne politike”, održano je na daljinu 14. svibnja 2021. Cilj nacionalne obuke, na kojoj je sudjelovalo 50-ak sudionika iz svih dijelova Hrvatske i svih sektora, bila je predstavljanje ciljeva i rasprava o provedbi aktivnosti vezanih za lokaliziranje UN-ovih ciljeva održivog razvoja. Događanje je moderirala Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a.

Nacionalna obuka o javnim politikama, načelima i ciljevima održivog razvoja i njihovoj provedbi na lokalnoj razini organizirana je u sklopu međunarodnog projekta Oblikovanje fer gradova – integriranje Agende 2030. u lokalne politike, koji je u uvodnom dijelu predstavila Radojka Tomašević iz Grada Splita.

Tijekom projekta, koji je započeo 2018. godine, provedene su brojne aktivnosti – anketa s ciljem istraživanja javnog mijenja o poznavanju ciljeva 

održivog razvoja, izrada lokalnog plana za provedbu Agende 2030. s posebnim naglaskom na profil i probleme ranjivih skupina, različite edukacije i radionice te kampanja s ciljem podizanja svijesti o problemima ranjivih skupina. Kao ključna aktivnost, ostvarena je suradnja lokalne samouprave s civilnim društvom.

Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a sudionike je upoznala s temom obuke, govoreći o održivom razvoju i lokaliziranju ciljeva održivog razvoja te zašto je lokalizacija bitna. U svom je izlaganju istaknula kako su za provedbu ciljeva održivog razvoja potrebne promjene u načinu razmišljanja i ponašanja te načinu promišljanja o inovacijama, obrazovanju i upravljanju. Vlasti i druge javne institucije trebaju biti medijatori za stvaranje partnerstava i suradnje. Potrebna je uključenost svih dionika s naglaskom na komunikaciju, dijalog i povezivanje

Jedan od rezultata projekta je izrađen Lokalni plan provedbe Agende 2030. za održivi razvoj Splita, koji je predstavio Toni Jerković. Lokalni plan sadrži analizu situacije u gradu Splitu te smjernice za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, definira buduće korake, potrebne resurse te načine uključivanja svih dionika. Plan će biti uključen u Strategiju razvoja grada Splita do 2030. godine.

Sudionici su imali prilike kroz rad u grupama razgovarati o najvažnijim ciljevima za lokalni održivi razvoj. Svi su istaknuli kako je za ostvarenje ciljeva vrlo važno uvažavanje među sektorima i dionicima.

Tijekom obuke razgovaralo se o konkretnim primjerima lokaliziranja ciljeva održivog razvoja i zbog čega je to važno, na koji način se mogu koristiti lokalni resursi i uključiti civilno društvo te na koji način se može promovirati zajednička suradnja različitih sektora i dionika. 

Dijeljenjem primjera dobre prakse želimo potaknuti druge lokalne zajednice na aktivaciju i djelovanje – tako smo u drugom dijelu događanja upoznali sudionike s uspješnim i inovativnim projektima koji se provode na području Koprivnice, Križevaca, Biograda na moru i Pregrade.

Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice predstavila je projekte održivog razvoja koji se provode u području održivog prostornog planiranja, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, učinkovitog korištenja voda, održivog upravljanja otpadnim vodama, održivog prometa i smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Sanela Mikulčić iz energetske zadruge Klik u svom je izlaganju prezentirala aktivnosti koje se provode na području Križevaca, s fokusom na energetsku tranziciju prema klimatski neutralnom gradu, predstavivši brojne gradske projekte i planove – od energetske obnove zgrade, punionica za električna vozila, električna i hibridna gradska vozila i električne javne bicikle, projekta Križevački sunčani krovovi, križevačkog laboratorija inovacija za klimu, sunčane elektrane do strategije razvoja zelene infrastrukture grada Križevaca do 2027.

Ivan Čupić iz LAG-a Laura predstavio je multifunkcionalni pogon za preradu voća i povrća vrijedan 500.000 kuna. Cilj projekta je omogućiti OPG-ovima da na zdravstveno ispravan način prerade svoje proizvode, “brendiraju” ih i plasiraju na tržište. U prvoj fazi projekta cilj je opremiti multifunkcionalni pogon za preradu voća i povrća. U drugoj fazi projekta opremit će se studio za dizajn i izradu etiketa dok će se u trećoj fazi projekta uspostaviti kratki lanci opskrbe.

U promotivnom videu izrađenom u sklopu prijenosa dobrih praksi programa URBACT upoznati smo s aktivnostima Grada Pregrade u području participacije, povezivanja i suradnje civilnog, privatnog i javnog sektora, s naglaskom na aktivnosti volontiranja građana, udruga i poduzetnika.

Specifična nacionalna obuka bila je namijenjena  državnim i javnim službenicima iz svih dijelova Hrvatske, organizacijama civilnog društva i ostalim zainteresiranim dionicima, kako bi ih informirali, educirali i osnažili za osmišljavanje i provedbu lokalnog plana provedbe Agende 2030.

  Prezentacije:

  * Radionicu smo proveli u suradnji s Gradom Splitom u okviru projekta “Oblikovanje fer gradova” – integriranje Agende 2030. čiji je cilj razrada ciljeva i aktivnosti vezanih za UN-ovu Agendu 2030. i provedbu ciljeva održivog razvoja na lokalnoj razini. Više na www.shapingfaircities.eu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pin It on Pinterest

  Share This