Održan prvi trening-blok ˝Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj˝

05.02.2019 | ODRAZ-ove vijesti

29. i 30. siječnja 2019. u Pučkom otvorenom učilištu Kutina – Arcus club je održan prvi trening-blok programa ˝Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj˝, namijenjen predstavnicima udruga i javnog sektora s područja Kutine. Ukupno 25 sudionika (predstavnici učilišta, lokalne samouprave, kulturno-umjetničkih društava, knjižnica, zajednice tehničke kulture, udruga, muzeja) upoznalo se s načelima i važnosti održivog razvoja za društvo, načelima dobrog upravljanja te ulogama sektora u lokalnom održivom razvoju, s naglaskom na njihovom doprinosu kulturi.

Ovaj trening prvi je od četiri bloka modularnog trening-programa za ključne lokalne dionike o načelima dobrog upravljanja, metodama participativnog planiranja i provedbi planova lokalnog razvoja te analizi javnih politika. Trening je osmislio i proveo ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, koji u ovom projektu sudjeluje kao partner. Cilj samog projekta je povećati uključenost građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka lokalne zajednice umrežavanjem i poticanjem suradnje u planiranju, izradi i provedbi projekata u kulturi.

Na samom početku treninga, voditelj projekta Stjepan Badanjak je predstavio ciljeve i aktivnosti projekta, a ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Kutina i koordinatora projekta Jasminka Molnar poželjela je dobrodošlicu svima prisutnima.

Nakon predstavljanja programa, trenerica i sudionika, direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić predstavila je ideju i svrhu trening-programa. U prvom modulu, prisutnima su predstavljena načela demokratskog društva, načela supsidijarnosti i razine uključivanja te su objašnjeni i definirani pojmovi razvoja, razvojne prakse i suradničke aktivnosti. Tijekom drugog modula, prezentirana su načela održivog razvoja. Sudionicima je opisan razvoj koncepta održivog razvoja na međunarodnoj razini te su raspravljene prepreke održivom razvoju u Hrvatskoj. Istaknuto je da je održivi razvoj važan alat za promjenu i razvoj zajednice, no razvoj je potrebno unaprijed planirati. Također je istaknuto da se kultura kao četvrti stup održivog razvoja često zaboravlja. No kultura je sastavni dio društva. Njen razvoj podrazumijeva i niz dodatnih koristi poput veće društvene uključenosti, inovativnosti, kreativnosti te korištenje lokalnih resursa, vještina i znanja.

Drugi dan treninga bio je posvećen suradnji između sektora na lokalnoj razini. Elizabet Gašparov iz ODRAZ-a predstavila je nekoliko primjera dobre prakse iz civilnog sektora koji su, kroz projektne aktivnosti, razvili inovativne ideje i svoje osnovne aktivnosti povezali s drugim djelatnostima, kako bi se povećao njihov pozitivan utjecaj na zajednicu (eko-imanje u kombinaciji s očuvanjem prirode i kulturne baštine, sportskim i edukativnim aktivnostima i socijalnim poduzetništvom; edukacija mladih s invaliditetom kroz učenje novih vještina, sprječavanje otpada i drugo).

Program se odvijao interaktivno, pored prezentacija, postavljana su pitanja i razgovaralo se o situaciji u lokalnoj zajednici, preprekama, ali i načinima rješavanja problema. Sudionici su bili vrlo aktivni i angažirani.

Sudionici su radili i u malim grupama. Podijeljeni u tri grupe, razgovarali su i razvijali ideje o načinima doprinosa svakog sektora u razvoju kulture. Svoje ideje su predstavili ostalim grupama.

  Nakon predstavljanja rezultata grupnog rada, u zadnjem modulu je detaljnije objašnjeno 12 načela dobrog upravljanja na lokalnoj razini. Sudionici su nakon toga birali tri načela koja smatraju najvažnijima za razvoj svoje zajednice. Rezultati glasovanja pokazali su kako je odgovornost najvažnije načelo za sudionike. Odgovornost se odnosi na to da svi donositelji odluka preuzimaju odgovornost za svoje odluke, o svojim odlukama izvještavaju javnost te da rade učinkovito. Uz odgovornost, najvažnija načela za sudionike su ispunjavanje očekivanja i potreba građana te etičko ponašanje. Za vladavinu prava te kompetencije i kapacitet smatraju da su na zadovoljavajućoj razini na razini njihovog grada. Grafikon 1. prikazuje rezultate glasovanja za načela dobrog upravljanja.

  Sljedeći treninzi se planiraju u ožujku i travnju:

  Blok 2. / 28. veljače – 1. ožujka 2019.

  • Participativno planiranje lokalnog razvoja
  • Sudjelovanje javnosti u odlučivanju

  Blok 3. / 28. – 29. ožujka 2019.

  • Od ideje do projekta – osnove pisanja projekata
  • Proračun projekta
  • Osnove praćenja i vrednovanja

  Blok 4. / 29. – 30. travnja 2019.

  • Kako mobilizirati i organizirati zajednicu
  • Globalni ciljevi održivog razvoja

  Pin It on Pinterest

  Share This