Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak

01.01.2012 | ODRAZ-ove vijesti

Vlada RH usvojila je u travnju 2011. Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvoj, u cilju provođenja Strategije održivog razvoja. Proces izrade akcijskog plana vodila je Lidija Pavić-Rogošić, koja je osmislila i metodologiju plana. Nositelj izrade je bilo Ministarstvo zaštite okoliša u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. Besplatan primjerak možete naručiti preko ODRAZ-a.

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak nastao je kroz participativni višedionički proces u kojem su sudjelovali i predstavnici organizacija civilnog društva. On je instrument provedbe Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj:30/09) i promicanja održivog razvitka u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju. 

Cilj akcijskog plana je razviti politike, regulatorni i opreativni okvir za podršku obrazovanju za održivi razvitak, opremiti profesore, nastavnike, učitelje, trenere i donositelje odluka potrebnim znanjima, pripremiti odgovarajući obrazovni alat i materijal za obrazovanje za održivi razvitak, promicati istraživanje i razvoj, jačati kapacitete civilnog društva i medija te njihove partnerske uloge u provedbi održivog razvitka.

Besplatan primjerak Akcijskog plana možete preuzeti u ODRAZ-ovom uredu na adresi Lj. Posavskog 2/4, 10000 Zagreb, između 9:00-16:00 h ili naručiti  e-mailom:ured@odraz.hr, kontakt osoba: Marina Vojković.

Pin It on Pinterest

Share This