Studija EGSO-a o odgovoru civilnog društva na COVID-19

16.04.2021 | Novosti iz EGSO-a

U organizaciji Skupine „Raznolikost Europe“ 12. ožujka održana je konferencija na visokoj razini „Organizacije civilnog društva tijekom i nakon pandemije COVID-a 19: kakvi nas izazovi i kakva budućnost očekuju“ na kojoj je pokrenuta nova studija „Odgovor organizacija civilnog društva na pandemiju COVID-a 19 i posljedične restriktivne mjere usvojene u Europi“

EGSO je tu studiju naručio na zahtjev Skupine „Raznolikost Europe“. Njezin je doprinos dvojak: prvo, u studiji se rasvjetljava utjecaj pandemije na razne organizacije civilnog društva i njihove aktivnosti diljem Europe. Drugo, u njoj se analiziraju i prikazuju brojne inicijative organizacija civilnog društva usmjerene na pomaganje lokalnim zajednicama i ranjivim skupinama u suočavanju s pandemijom. Autori su u svrhu prikupljanja podataka primijenili kombiniranu metodu sekundarnog istraživanja i dubinskog internetskog ispitivanja.

Studija pokazuje da su organizacije civilnog društva bile i ostale predvodnice u odgovaranju na pandemiju COVID-a 19, pružajući osnovne usluge i braneći prava najugroženijih skupina u društvu. U njoj se istodobno naglašava da su organizacije civilnog društva i same bile suočene s velikim izazovima koji bi mogli ugroziti njihovu sposobnost da nastave sa svojim radom. 

Na toj osnovi autori ističu ključne teme za budućnost organizacija civilnog društva, poput nedostatka održivog financiranja, pravnog okvira i odgovarajućih resursa i skupova vještina. Ta će pitanja u budućnosti zahtijevati promišljanje i odvažne političke odluke kako bi se osiguralo da se kapaciteti organizacija civilnog društva održavaju i jačaju u fazi oporavka nakon COVID-a 19.

Cjelovita studija i sažetak dostupni su na internetu. Publikacija uključuje i „katalog dobrih praksi“, zbirku raznih uspješnih inicijativa koje su organizacije civilnog društva provele kao odgovor na pandemiju. Priopćenje za medije o povezanoj konferenciji Skupine „Raznolikost Europe“ dostupno je na internetskim stranicama EGSO-a.

#EESC #EGSO

Pin It on Pinterest

Share This