Revizija Teritorijalne agende 2030. – prema integriranijem pristupu, uključivanju civilnog društva te s jačim poveznicama s kohezijskom politikom

25.06.2024 | Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) priprema samoinicijativno mišljenje Revizija Teritorijalne agende 2030. – prema integriranijem pristupu, uključivanju civilnog društva te s jačim poveznicama s kohezijskom politikom. EGSO će predložiti sustavnu i intenzivniju provedbu CLLD-a i svih drugih alata koji olakšavaju integrirani teritorijalni razvoj.

Teritorijalna agenda (TA) 2030. je međuvladina deklaracija bez izravnog pravnog, financijskog ili institucionalnog instrumenta provedbe. Primjena Teritorijalne agende 2030. oslanja se na neformalnu suradnju na više razina između država članica, podnacionalnih vlasti, Europske komisije, Europskog parlamenta, Europskog odbora regija (CoR), Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), Europske investicijske banke i drugih relevantnih dionika.

odraz

TA 2030. predviđa pregled stanja u 2024. uključujući reviziju sustava upravljanja i napretka u provedbi. Ova je revizija započela tijekom španjolskog predsjedanja EU-om 2023., a nastavit će se tijekom belgijskog predsjedanja. Budući da se očekuje da fokus bude na upravljanju i provedbi, organizacije civilnog društva i EGSO moraju igrati aktivniju ulogu u upravljanju TA 2030. i pridonijeti postavljenim prioritetima.

EGSO će predložiti sustavnu i intenzivniju provedbu CLLD-a (lokalnog razvoja vođenog zajednicom), ITU-a (integriranih teritorijalnih ulaganja) i svih drugih alata koji olakšavaju integrirani teritorijalni razvoj i suradnju s partnerima iz civilnog društva, uz snažnije i čvršće veze s kohezijskom politikom .

Ovo mišljenje EGSO-a na vlastitu inicijativu poslužit će kao doprinos organiziranog civilnog društva radu Vijeća EU-a i ostalih institucija EU-a. Predsjedanje Vijećem EU-a u prvoj polovici 2025. pozvano je organizirati neformalni ministarski sastanak na kojem će se donijeti odluka o mogućem obnavljanju Teritorijalne agende 2030.

#EESC #EGSO 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This