Prema cjelovitoj strategiji održivog i ravnopravnog ruralnog i urbanog razvoja

10.06.2021 | Novosti iz EGSO-a

Pridružite se javnoj internetskoj raspravi koju 18. lipnja 2021. organizira Europski i socijalni odbor u suradnji s Europskim ruralnim parlamentom (ERP). Cilj je istražiti načine za postizanje održivosti i prosperiteta kroz nove načine suradnje između ruralnih i urbanih područja.

Ovaj će događaj okupiti širok spektar stručnjaka, dionika i predstavnika Europske komisije koji se bave ruralnim / urbanim / periurbanim područjima i uravnoteženim i nepristranim teritorijalnim pitanjima, kako bi se podijelile ideje o tome kako zajednički razviti holistički, perspektivni pristup održivom ruralnom području i urbani razvoj u EU. Ideje predstavljene na ovom skupu će doprinijeti izradi mišljenja EGSO-a o ovoj temi.

Europska ruralna i urbana područja ne razvijaju se ravnomjerno. Ključno je:

  • poticati politike koje suzbijaju ovaj trend,
  • osigurati pravedan i održiv prijelaz na gospodarstvo blagostanja na svim područjima,
  • promicati ravnomjerniji raspored stanovništva.

Konkretno, ruralna područja koja igraju ključnu ulogu u ekonomskoj i socijalnoj koheziji, otpornosti regija i  doprinose brojnim uslugama iz različitih lokalnih ekosustava, uključujući proizvodnju hrane, trebala bi biti privlačnija za mlade ljude i poduzeća. To bi poboljšalo kvalitetu života i dobrobit svih građana EU-a, omogućujući im da odaberu gdje žele živjeti i raditi.

Godinama je EGSO naglašavao potrebu za smanjenjem razvojnog jaza između različitih teritorija. EGSO je uvjeren da će budućnost Europe ovisiti o načinu na koji se odnosimo prema ruralnim područjima i da je potrebna veća suradnja s urbanim područjima kako bi se osiguralo da niti jedno područje ili građani ne ostanu zapostavljeni u pravednom prijelazu na klimatsku neutralnu, održivu i prosperitetnu Europsku uniju, u skladu s ciljevima Europskog zelenog i socijalnog plana, paketa oporavka EU-a sljedeće generacije, Teritorijalne agende 2030. i 17 ciljeva održivog razvoja.

Više o događanju, program i link na webstream možete naći na sljedećoj poveznici: https://bit.ly/3zhDg4i

#EGSO #EESC #RuralUrban #RuralnoUrbano

 

Pin It on Pinterest

Share This