Na plenarnoj sjednici EGSO-a raspravljano o Strategiji dugoročnog smanjenja emisije stakleničkih plinova u EU-u

20.06.2019 | Novosti iz EGSO-a

Na plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) održanoj 20. lipnja 2019. raspravljalo se o ˝Strategiji dugoročnog smanjenja emisije stakleničkih plinova u EU-u˝, uz sudjelovanje Maroša Šefčoviča, potpredsjednika Komisije zaduženog za energersku uniju.

Svrha je ove dugoročne strategije predstaviti viziju koja može pomoći da se do 2050. na troškovno učinkovit način i putem društveno pravedne tranzicije postigne nulta neto stopa emisija stakleničkih plinova. Predloženom se strategijom ne planiraju uvesti nove politike niti Europska komisija namjerava revidirati ciljeve za 2030. Njezina je svrha odrediti smjer za klimatsku i energetsku politiku EU-a te postaviti okvir za dugoročni doprinos EU-a postizanju ciljeva Pariškog sporazuma u pogledu temperature, u skladu s ciljevima održivog razvoja UN-a.

U strategiji se iznosi vizija potrebne gospodarske i društvene preobrazbe, uz angažman svih sektora gospodarstva i društva u prelasku na nultu neto stopu emisija stakleničkih plinova do 2050. Nastoji se zajamčiti socijalna pravednost te tranzicije, koja obuhvaća sve građane i regije u EU-u te povećati konkurentnost gospodarstva i industrije EU-a na svjetskim tržištima, uz osiguravanje visokokvalitetnih radnih mjesta i održivog rasta u Europi. Sve to uz stvaranje sinergija u rješavanju drugih pitanja okoliša, kao što su kvaliteta zraka ili gubitak biološke raznolikosti.

“EU je već započeo modernizaciju i preobrazbu u klimatski neutralno gospodarstvo kako bi se ostvarila vizija iz strategije. Potrebno je ispuniti dugoročne ciljeve iz Pariškog sporazuma u pogledu temperature. To je moguće primjenom trenutačnih tehnologija i onih koje su blizu uvođenju. Nijedan Europljanin i nijedna europska regija ne bi smjeli biti zapostavljeni. EU će poduprijeti one na koje ta tranzicija jače utječe kako bi se svi mogli prilagoditi novim zahtjevima klimatski neutralnog gospodarstva.” rekao je Šefčovič.

EGSO podržava opće prioritete i poziva države članice da podupru cilj da gospodarstvo EU-a do 2050. postane klimatski neutralno.

EGSO smatra da hitno treba osmisliti strategiju za razdoblje nakon 2030. kako bi se do 2050. ostvario prijelaz na klimatski neutralno društvo, za što treba zauzeti konkurentan, socijalno pravedan i multilateralan pristup i uspostaviti odgovarajuće instrumente kojima se može postići potpuna uključenost i prihvaćenost civilnog društva, uključujući građane, poduzeća i organizacije. To uključuje osmišljavanje i provedbu sustava za određivanje cijena ugljika, pri čemu treba uzimati u obzir njegove učinke na poduzeća i građane.

EGSO naglašava važnost mjera koje se poduzimaju na lokalnoj i regionalnoj razini te važnost potpunog uključivanja lokalnih i regionalnih vlasti.

Također ističe važnost razvijanja odnosa s trećim zemljama jer se na taj način više zemalja može uključiti u proaktivnu klimatsku strategiju, mogu se osigurati i jednaki uvjeti za europsku industriju, a može se utjecati i na uspostavu standarda.

Od ključne važnosti za provedbu planirane strategije je financiranje te treba poticati da se za istraživanja, razvoj i primjenu u industriji osiguraju odgovarajuća proračunska sredstva.

Treba osigurati da u tranziciji nitko ne bude zapostavljen – potreban je socijalni pakt za prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo o kojem bi se usuglasili EU, države članice, regije, gradovi, socijalni partneri i organizirano civilno društvo.

#EGSO #EESC

 

Pin It on Pinterest

Share This