Lidija Pavić-Rogošić u ime EGSO-a na Završnom događaju EU24 – Demokracija i inkluzivnost u vremenima klimatske krize

24.06.2024 | Novosti iz EGSO-a

Događaj je organiziran 21. lipnja 2024. u Bruxellesu u kontekstu projekta EU24- Engage for the Planet. Projekt ima za cilj smanjiti jaz u demokratskom sudjelovanju među mladim građanima i građanima različitog porijekla na rodno uravnotežen način. Provedbom aktivnosti u projektu, nastojalo se osnažiti te skupine naglašavajući važnost njihovih glasova u oblikovanju budućnosti.

Ključno za uključivanje građana različitog podrijetla je prepoznavanje da klimatske promjene predstavljaju jednu od najvećih prijetnji današnjem čovječanstvu. Rješavanje ovog izazova zahtijeva rješenja koja nadilaze granice i zahtijevaju suradnju na transnacionalnoj i multinacionalnoj razini i svih građana. Otuda i važnost njegovanja uključivog dijaloga i angažmana za kolektivno suočavanje i odlučivanje o ovom hitnom globalnom problemu.

 

odraz

Završni događaj projekta imao je za cilj predstaviti rezultate postignute tijekom provedbe u nastojanju promicanja uključive demokracije kao ključne komponentu u rješavanju hitne klimatske krize, posebno u kontekstu europskih izbora 2024.

Prikazane su dobre prakse, alati i preporuke razvijeni tijekom projekta .

Lidija Pavić-Rogošić je pozdravila sudionike u ime EGSO-a te je ukratko predstavila relevantnost teme za EGSO, a potom je sudjelovala u panel-raspravi.

Tijekom pozdravnog govora Lidija Pavić-Rogošić istaknula je da je Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) duboko predan promicanju uključive demokracije i održivog razvoja. Kao savjetodavno tijelo koje predstavlja različite gospodarske i društvene interesne skupine, EGSO ima ključnu ulogu u osiguravanju da se glasovi organiziranog civilnog društva čuju u procesima kreiranja politika EU-a. Istakla je da v jerujemo da živa demokracija zahtijeva aktivno sudjelovanje svih građana, bez obzira na njihovo podrijetlo ili zemljopisni položaj.

“Tema današnje konferencije – demokracija i inkluzivnost u vrijeme klimatske krize – posebno je relevantna i hitna. Klimatske promjene jedna su od najvećih prijetnji s kojima se čovječanstvo danas suočava, a njihovo rješavanje zahtijeva rješenja koja su i uključiva i suradnička. EGSO već dugo zagovarao politike koje uzimaju u obzir jedinstvene potrebe marginaliziranih zajednica, uključujući mlade i ruralne zajednice kao sastavni dio procesa donošenja odluka.” napomenula je u svom obraćanju sudionicima.

Dodala je da uključivanjem lokalnih zajednica, mladih i marginaliziranih skupina u razvoj i provedbu klimatskih politika možemo osigurati da te politike budu ne samo pravedne, već i održive i učinkovite.

Više na: https://www.alda-europe.eu/events/eu24-final-event-democracy-and-inclusivity-in-times-of-climate-crisis/ i https://engage4theplanet.com/

#EESC #EGSO #KlimatskePromjene #SudjelovanjeJavnosti

 

 

Pin It on Pinterest

Share This