Lidija Pavić-Rogošić – Razmišljanje o održivoj mobilnosti

16.06.2021 | Novosti iz EGSO-a

Europska politika održive mobilnosti mora se temeljiti na širokom rasponu mjera javnih politika za troškovno učinkovit prelazak na vrste prometa koje su najmanje štetne za okoliš te energetski najučinkovitije. Postizanjem ravnoteže između različitih vrsta prometa smanjili bi se nepovoljni učinci sadašnjih prometnih sustava (prometne gužve, onečišćenje zraka, buka, nesreće i klimatske promjene). Dosadašnje politike do sada nisu dale zadovoljavajuće rezultate.

Javni prijevoz u urbanim područjima te važnost planiranja i promocije nemotoriziranog prometa nije jasno navedena među deset ciljeva Bijele knjige o prometu. Potrebne su jače potpore za planove održive urbane mobilnosti (SUMP) kako bi se gradovima pomoglo u većoj integraciji različitih vrsta mobilnosti na održiv način, smanjenju onečišćenja zraka i buke, prometnih gužvi i nesreća, vodeći računa o načelu supsidijarnosti. Također je važno voditi računa o održivoj povezanosti unutar ruralnih područja te urbano-ruralnim vezama.

U svojoj prometnoj politici u željezničkom sektoru, fokus je uglavnom na liberalizaciji. Ono što bismo željeli vidjeti je i veći naglasak na postizanje ciljeva zaštite okoliša iz Bijele knjige te na socijalna pitanja.

Važno je voditi brigu o kvaliteti rada u svim vrstama prometa, posebno u pogledu osposobljavanja, certificiranja, uvjeta rada i razvoja karijere te stvaranju kvalitetnih radnih mjesta (sudjelovanje žena na tržištu rada u sektoru prometa).

Postignuta su znatna poboljšanja u pogledu sigurnosti na cestama, no potrebne su daljnje mjere kako bi se postigao dugoročan cilj od nultog broja žrtava u prometu.

Istraživanje, inovacije i digitalizacija su važne za poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti prometnog sektora, a kombiniranje napretka u tehnologiji s promjenama u ponašanju put je prema održivoj i pametnoj mobilnosti.

Ožujak, 2021.

Tekt preuzet s eesc.europa.eu

#EGSO #EESC #mobilnost

 

Pin It on Pinterest

Share This