Konstituirajuće plenarno zasjedanje EGSO-a

07.12.2020 | Novosti iz EGSO-a

U Bruxellesu je 27., 28. i 29. listopada 2020. održana 555. plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog fonda (EGSO).

Na konstituirajućem plenarnom zasjedanju EGSO-u su se obratili predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog parlamenta David Maria Sassoli, predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas, glavni izvršni direktor poduzeća Lineas Geert Pauwels, glavni tajnik Europske konfederacije sindikata (ETUC) Luca Visentini te glavni tajnik Europskog ureda za okoliš (EEB) Jeremy Wates.

 

Tijekom plenarnog zasjedanja usvojena su sljedeća mišljenja:

STRUČNA SKUPINA ZA JEDINSTVENO TRŽIŠTE, PROIZVODNJU I POTROŠNJU

 • Vozila kategorije L /COVID – PREUZMI

STRUČNA SKUPINA ZA EKONOMSKU I MONETARNU UNIJU TE EKONOMSKU I SOCIJALNU KOHEZIJU

 • Godišnja strategija održivog rasta 2020. – PREUZMI
 • Ekonomska politika europodručja 2020. – PREUZMI
 • Izmjene financijskih propisa radi olakšavanja gospodarskog oporavka nakon COVID-a 19 – PREUZMI
 • Izmjena Uredbe o referentnim vrijednostima – PREUZMI
 • PDV – Identifikacija poreznih obveznika u Sjevernoj Irskoj – PREUZMI

STRUČNA SKUPINA ZA ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I GRAĐANSTVO

 • Ažurirani program vještina – PREUZMI

EGSO smatra da bi veću važnost trebalo pridati usmjeravanju i savjetovanju o zelenoj i digitalnoj tranziciji tržišta rada te da bi na razini EU-a istovremeno trebalo izraditi strategiju za zelene vještine i kompetencije u skladu s europskim zelenim planom; naglašava da su “meke vještine” i ključne kompetencije, uključujući društvene i građanske kompetencije, jednako važne kao “prave vještine” koje su potrebne na tržištu rada. Poziva na uključivanje socijalnih partnera, organizacija civilnog društva i ostalih relevantnih dionika u unapređenje sustava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i u povećavanje njegove uključivosti i privlačnosti za sve. Smatra da bi se europskim semestrom i akcijskim planom za digitalno obrazovanje trebalo rješavati pitanje podrške školama, nastavnicima, roditeljima i učenicima u unapređenju njihovih digitalnih vještina i ulaganju u potrebnu opremu. Preporučuje unapređenje platforme Europass kako bi informacije koje se na njoj nalaze bile pristupačne osobama s invaliditetom i dostupne na različitim jezicima, među ostalim i glavnim jezicima kojima se služe migranti, tražitelji azila i izbjeglice.

 • Integracija migranata i poželjna razina znanja jezika – PREUZMI
 • Upravljanje raznolikošću u državama članicama EU-a – PREUZMI
 • Socijalni dijalog za gospodarsku održivost i otpornost – PREUZMI
 • Jačanje Garancije za mlade – PREUZMI

EGSO u ovom mišljenju pozdravlja činjenicu da ojačana Garancija za mlade državama članicama pruža skup mjera za borbu protiv nezaposlenosti mladih koje uključuju različite alate kao što su naukovanja, pripravništva, obrazovanje i ponude za posao, te poziva na poduzimanje daljnjih koraka kako bi to postao trajni instrument.  Odbor potiče države članice da primijene holistički i integrirani pristup u pružanju podrške mladima koji se suočavaju s višestrukim preprekama u pogledu uključenosti u području obrazovanja, socijalne zaštite i tržišta rada. EGSO smatra da se mladima kvalitetna prilika za zapošljavanje ili osposobljavanje mora osigurati u roku od najviše četiri mjeseca od registracije pri javnoj službi za zapošljavanje. Podrška mladima mora počinjati od vrednovanja neformalnog i informalnog učenja. EGSO napominje da zapošljavanje mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se ni osposobljavaju mora biti u skladu s radnim zakonodavstvom, kolektivnim ugovorima i poreznim propisima kako bi se izbjegla dugoročna nesigurnost za mlade radnike koji dobivaju podršku u okviru Garancije za mlade.  EGSO poziva na suradnju na europskoj i nacionalnoj razini za ostvarivanje učinkovite socijalne politike, politike zapošljavanja i politika u području obrazovanja i osposobljavanja na temelju saveza  koji bi se sklopili između ministarstava, javnih službi za zapošljavanje, socijalnih partnera, organizacija za mlade, nacionalnih savjeta za mlade i drugih relevantnih dionika kako bi se pronašlo najbolje rješenje za mlade te osigurao veći obuhvat potrebitih. EGSO poziva na učinkovitu podršku javnim službama za zapošljavanje za uključivanje ljudi u daljnje obrazovanje i osposobljavanje te kvalitetna radna mjesta.

 • Strategija o pravima žrtava – PREUZMI

STRUČNA SKUPINA ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I OKOLIŠ

 • Mehanizam Unije za civilnu zaštitu – PREUZMI
 • Ekološka proizvodnja i datum primjene

STRUČNA SKUPINA ZA PROMET, ENERGIJU, INFRASTRUKTURU I INFORMACIJSKO DRUŠTVO

 • Borba protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu – PREUZMI

Pin It on Pinterest

Share This