Europski semestar: ciklus 2020. godine mora biti usmjeren na održiv i uključiv rast

10.12.2019 | Novosti iz EGSO-a

EGSO ističe da 2020. koordinacija ekonomskih politika u državama članicama mora voditi ka uklanjanju opasnosti od recesije i usmjeravanju gospodarstva EU-a prema održivom i uključivom rastu. To iziskuje pojačane napore u pogledu reformi, ulaganja, pridržavanje postupka koji se provodi u slučaju makroekonomske neravnoteže te strukturiranije sudjelovanje civilnog društva u procesu europskog semestra.

U trima nedavno usvojenim dokumentima EGSO je pozdravio daljnji razvoj europskog semestra u 2019., što uključuje, primjerice, novu usmjerenost na ulaganja i pridavanje veće pozornosti socijalnim i okolišnim ciljevima. Međutim, zatražio je i niz dodatnih prilagodbi kojima bi se europski semestar mogao poboljšati, trenutačni rizici ublažiti, a otpornost i potencijal za rast gospodarstava EU-a i europodručja povećati..

EGSO smatra, na primjer, da je za fiskalnu politiku od presudne važnosti da prilagodljivu monetarnu politiku ESB-a prati pozitivan opći smjer fiskalne politike europodručja, uz poštovanje načela fiskalne discipline.

To bi u sljedećem ciklusu europskog semestra trebalo biti popraćeno drugim važnim mjerama:

  • poticanjem stvarnih strukturnih reformi s pomoću dobro usmjerenih strategija ulaganja,
  • uravnoteženom usredotočenošću na socijalne, okolišne, makroekonomske i fiskalne ciljeve,
  • poticanjem daljnjih javnih i privatnih ulaganja,
  • rješavanjem problema nedostatnog pridržavanja postupka koji se primjenjuje u slučaju makroekonomske neravnoteže u državama članicama.

Naposljetku, EGSO ponavlja svoj poziv na veću uključenost civilnog društva u sve faze europskog semestra na europskoj i nacionalnoj razini. To bi moglo dovesti do većeg angažmana i preuzimanja odgovornosti za reforme na nacionalnoj razini, a time i do bolje i održivije provedbe. U skladu s time Odbor preporučuje da se u svakoj državi članici, ali i na razini EU-a, pod njegovim pokroviteljstvom organizira godišnje savjetovanje o civilnom društvu.

Odbor je dao svoj politički doprinos sljedećem ciklusu europskog semestra u dva dodatna mišljenja – o Godišnjem pregledu rasta i o preporuci za ekonomsku politiku europodručja – te jednom informativnom izvješću o nizu posjeta zemljama u vezi s uključivanjem civilnog društva u postupak europskog semestra.

Izvor: https://www.eesc.europa.eu/

 

Pin It on Pinterest

Share This