Europski klimatski pakt

27.04.2021 | Novosti iz EGSO-a

Europski klimatski pakt inicijativa je na razini EU-a kojom se građane, zajednice i organizacije poziva na sudjelovanje u klimatskoj politici i izgradnju zelenije Europe, kako je najavljeno u Europskom zelenom planu. Europska komisija pokrenula je 4. ožujka 2020. savjetovanje u cilju prikupljanja mišljenja o tome kako ostvariti dijalog s javnošću u području borbe protiv klimatskih promjena.

S obzirom na to da EGSO ima iznimno veliko iskustvo u uključivanju dionika, Komisija je od EGSO-a zatražila da izradi mišljenje o klimatskom paktu, koje je EGSO usvojio u srpnju 2020.

Izvršni potpredsjednik Frans Timmermans pokrenuo je pakt u sklopu javnog događanja održanog 16. prosinca 2020. EGSO je izrazio zadovoljstvo time što su mnoge njegove preporuke odražene u Komunikaciji Komisije o europskom klimatskom paktu od 9. prosinca.

Klimatski pakt, koji se temelji na istinskom sudjelovanju i odgovornosti lokalnih aktera u području klime, može biti sredstvo za ostvarivanje klimatskih ambicija EU-a, ali se mora usmjeriti na osnaživanje ljudi da promijene sustave koji su nas doveli do ruba klimatske krize, što bi se moglo postići istraživanjem, eksperimentiranjem i demonstracijom, kao što je EGSO istaknuo u svojim nedavnim mišljenjima.

Jedna od mjera u programu rada NAT-a je promicanje strukturiranog uključivanja civilnog društva, uključujući mlade, u donošenje odluka o održivosti i klimi, nastavljanjem uspješnog rada na Europskoj platformi dionika kružnog gospodarstva (u suradnji s INT-om) i uspostavom platforme dionika europskog klimatskog pakta i okruglih stolova za mlade o klimi i održivosti.

Uoči pokretanja europskog klimatskog pakta Komisija je objavila poziv za ambasadore europskog klimatskog pakta. Svatko se može prijaviti za ambasadora, čija je uloga doprijeti do građana ili organizacija koji još nisu uključeni u djelovanje u području klime; informirati, nadahnuti i poduprijeti djelovanje u području klime u svojim zajednicama i mrežama i sl.

Predsjednik NAT-a, predsjednik i potpredsjednici Promatračke skupine za održivi razvoj (SDO) te potpredsjednik za komunikacije podnijeli su osobni zahtjev da postanu ambasadori. Postupak je i dalje otvoren za druge podnositelje zahtjeva, uključujući članove EGSO-a.

Predsjedništvo EGSO-a je odobrilo nastavak suradnje s Komisijom u okviru klimatskog pakta kako bi se zajamčilo da se njime ostvaruje ono što civilno društvo traži.

#EESC #EGSO

 

Pin It on Pinterest

Share This