Direktorica ODRAZ-a na EUROMED-u 2016.

26.10.2016 | Novosti iz EGSO-a

21. sastanak gospodarskih i socijalnih odbora i srodnih organizacija zemalja Euromediterana održan je ove godine 24. i 25. listopada u grčkoj Vravroni. Na skupu je sudjelovala Lidija Pavić-Rogošić kao članica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, koji je i organizator skupa.

Stotinjak sudionika pozdravio je grčki premijer Tsipras, koji je naglasio potrebu suradnje u različitosti, pogotovo u ovo vrijeme ekonomske krize te potrebe nalaženja rješenja pitanja sigurnosti i izbjeglica. Pri tom je naglasio važnost solidarnosti u Europi, kako se ne bismo vratili u mračnu prošlost prošlih stoljeća.

“Potrebne su jasne politike za prestanak štednje u EU, za rješavanje izbjegličke krize, za promicanje legalne migracije i zaustavljanje ilegalne, koja daje priliku krijumčarima ljudi.”  Spomenuo je važnost socijalnog partnerstva i gospodarsko-socijalnih odbora u smanjivanju posljedica politike štednje, izlaska iz recesije i smanjenja nezaposlenosti.

“Trebaju nam investicije za rast, a rast za postizanje socijalne kohezije, stabilnosti i socijalne pravde” naglasio je na kraju Tsipras.

Tijekom sastanka raspravljao se o situaciji u regiji – Sredozemlje je suočeno s velikim izazovima, kao što su ratovi, terorizam, potreba za ekonomskim i društvenim razvojem te velikim priljevom izbjeglica.Naglasak je stavljen na legalne migracije, socijalnu zaštitu i koordinaciju sustava socijalne zaštite, važnost žena poduzetnica te na predstojeći sastanak o klimi COP22 u Maroku.

Osuđujući sve vrste nasilja i terorizma te kršenja ljudskih prava, sudionici su u završnoj Deklaraciji pozvali na hitno postizanje političkih rješenja za krizu u Siriji, koja čini život ljudi u pogođenim regijama nemogućim, no utječe i na situaciju u regiji.

Pozvali su EU i međunarodnu zajednicu na preuzimanje odgovornosti i osiguranje pomoći zemljama koje su prihvatile velik broj izbjeglica. Naglašena je potreba jačanja sigurnosti, no ne na račun kršenja ljudskih prava i vrijednosti.

Iskazana je i zabrinutost zbog sužavanja prostora za djelovanje organizacija civilnog društva te naglašena važnost socijalnog dijaloga.

Legalne migracije
Raspravljajući o legalnim migracijama, pozvali su EU da promovira, u dijalogu s trećim zemljama i civilnim društvom, novu generaciju partnerstava za moblnost, koja uključuje fleksibilne sustave za mobilnost i laķše zakonske procedure za migrante na tržištu rada EU-a, temeljene na poštivanju univerzalnih prava.

Podržan je prijedlog za uspostavu platforme za dijalog sa socijalnim partnerima za bolju procjenu tržišta rada, učinkovito priznavanje diploma i stečenih kvalifikacija kroz formalno i neformalno iskustvo, kako za dobrobit onih koji traže posao tako i za dobrobit poslodavaca. Prepoznata je i potreba borbe protiv ksenofobije i diskriminacije te jednakog tretmana imigranata, kao prioriteta u EU.

Socijalna sigurnost i koordinacija sustava socijalne zaštite
Potrebna je socijalna zaštita u ovo vrijeme ekonomskih nesigurnosti, slabog rasta i povećanja nejednakosti, kako bi se ograničio negativan utjecaj na korisnike. U doba sve veće mobilnosti radne snage, potrebna je koordinacija sustava i mjera socijalne zaštite, kako bi se zaštitili radnici migranti s južnog Sredozemlja.

COP22
Potrebno je uključiti civilno društvo i građane na globalnoj te nacionalnim i lokalnim razinama u praćenje provedbe Pariškog sporazuma o klimi.
Pozvali su vlade Euromeda da uspostave načine za višesektorsko, višerazinsko upravljanje provedbom preuzetih obaveza te su pozdravili rezultate konferencije MEDCOP22, imajući u vidu zajednički interes svih zemalja u zaštiti Sredozemnog mora.

Žene kao poduzetnice
Sudionici su svjesni manjeg broja žena u poduzetništvu te poteškoća s kojima se sreću zbog toga što su žene. Stoga ih treba podržati u obrazovanju, obuci, pristupu financiranju i podršci u poslovanju, kako bi oslobodile puni potencijal i doprinijele gospodarstvu u regiji.
Prepoznat je napor Unije za Mediteran u potpori projektima žena poduzetnica te su pozvali zemlje EU-a koje su članice Unije za Mediteran na provedbu obaveza koje su preuzele na Ministarskoj konferenciji o jačanju uloge žena u društvu, održane u Parizu 2013.

Europska politika susjedstva
Pohvaljen je pristup savjetovanja EEAS-a (Europske službe za vanjske poslove) s organizacijsma civilnog društva. Izrazili su spremnost za uključivanje u razmjenu iskustava i znanja u odnosima EU i južnog susjedstva, temeljenu na transparentnom sudjelovanju civilnog društva i pristupu relevantnim informacijama.
Europska politika susjedstva bi trebala osigurati usklađenost s temeljnim ljudskim, građanskim, političkim, ekonomskim i socijalnim pravima, kao potrebnim uvjetom za daljnji razvoj odnosa između EU-a i njezinih susjeda.

Buduće aktivnosti
Sudionici su iskazali spremnost i dalje raditi na jačanju socijalnog dijaloga na Sredozemlju, ispinjavanju zaključaka ovog skupa te podržati rad postojećih mreža za suradnju, koje doprinose dijalogu.

Na margini skupa održane su i bilateralni razgovori EGSO-a i predstavnika civilnog društva zemalja južnog susjedstva. Direktorica ODRAZ-a je sudjelovala u razgovorima s Palestincima i Izraelcima.

* Završna deklaracija dostupna je OVDJE.

Pin It on Pinterest

Share This