Direktorica ODRAZ-a na EUROMED-u 2014. – Regija na raskršću

27.11.2014 | Novosti iz EGSO-a

Sastanak gospodarskih i socijalnih organizacija euromediteranskih zemalja u organizaciji EGSO-a održan je 26. i 27. studenog 2014. u Nikoziji na otoku Cipru. Direktorica ODRAZ-a i članica EGSO-a aktivno se uključila u raspravu i definiranje prioriteta u budućem djelovanju.

U skladu s odlukom na Euro-mediteranskoj ministarskoj konferenciji u Barceloni u studenom 1995. godine, gospodarska i socijalna vijeća i slične institucije Europske unije i partneri iz zemalja Euromeda redovito održavaju samite od 1995. godine.

Na ovim se skupovima okuplja oko 150 sudionika iz niza gospodarskih i socijalnih vijeća ili sličnih institutucija, predstavnici poslodavaca, sindikata, drugih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina i organizacija iz svih zemalja koje su članice Unije za Mediteran (Albanija, Alžir, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Mauritanija, Monako, Crna Gora, Maroko, Palestina, Sirija, Turska te Europska unija i države članice).

Cilj ovih sastanaka je promicanje većeg razumijevanja o glavnim pitanjima koja utječu na organizirano civilno društvo u euromediteranskoj regiji i unaprijeđenje međusobnog razumijevaja gospodarske i društvene situacije u toj regiji. Skupove svake godine organizira Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO), a  sufinancirana Europska komisija. Skup je i ove godine bio usredotočen na ključne izazove koji utječu na zemlje u regiji i ulogu koju civilno društvo može imati u njihovom rješavanju.

Teme na dnevnom redu:

  • kako postići učinkovitiji dijalog civilnog društva i političkih vlasti
  • izazovi u radu mreža euromediteranskih gospodarskih i socijalnih dionika
  • problemi siromaštva i socijalne isključenosti
  • socijalna ekonomija i poduzetništvo
  • ekonomsko i socijalno stanje mladih u euromediteranskoj regiji
  • ekonomsko jačanje žena na Euromediteranu.

Pin It on Pinterest

Share This