Agenda 2030 i Instrument EU-a za oporavak i otpornost: koja je uloga organiziranog civilnog društva?

15.07.2021 | Novosti iz EGSO-a

Europski ekonomski i socijalni odbor (EGSO) održao je 13. srpnja 2021. javni popratni događaj u kontekstu UN-ovog Političkog foruma na visokoj razini o održivom razvoju (HLPF) , tijekom kojeg se jednom godišnje razmatra predanost i napredak postignut u provedbi Agende 2030 za održivi razvoj. 

HLPF se održava od 6. do 15. srpnja 2021. u New Yorku. Ovogodišnja tema je Održivi i elastični oporavak od pandemije COVID-19 koji promiče ekonomske, socijalne i okolišne dimenzije održivog razvoja.

 

Ovaj popratni događaj EGSO-a okupio je predstavnike nacionalnih vlada i organizacija civilnog društva. Lidija Pavić-Rogošić dala je završne komentare.

Tijekom ovog događanja na daljinu, sudionici su:

  • razmotrili planiraju li postpandemijski nacionalni planovi oporavka i otpornosti (NPOO) dalje od kratkoročnog pristupa i usvajaju li načela ekonomije blagostanja i provedbu ciljeva održivog razvoja
  • procijenili jesu li pitanja socijalne i okolišne održivosti dovoljno integrirana u NPOO-ve
  • analizirali su uključenost organizacija civilnog društva (OCD) te važnost sudjelovanja i višedioničkog partnerstva
  • govorili o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) i o njegovom usklađivanju s ciljevima održivog razvoja.

U prvom bloku koji se bavio temom kako će provedba Europskog mehanizma za oporavak i otpornost pridonijeti ciljevima održivog razvoja te kakva je uloga OCD-a, govorili su  Peter Schmidt iz EGSO-a koji je predstavio glavne nalaze studije ‘Pomicanje prioriteta prema održivoj obnovi i oporavku nakon COVID-a’ te Maria Teresa Fabregas Fernandez, direktorica Komisijine Radne skupine za oporavak.

U drugom bloku se predstavnici nekoliko zemalja predstavili svoje viđenje i procjenu nacionalnih planova oporavka i otpornosti u odnosu  na njihov doprinos provedbi ciljeva održivog razvoja i sudjelovanja organizacija civilnog društva u procesu.

Gabriel Castañares Hernández iz španjolskog Ministarstva socijalnih prava i Agende 2030 predstavio je kako španjolski plan oporavka, transformacije i otpornosti potiče provedbu ciljeva održivog razvoja.

Dominika Biegon iz Njemačke konfederacije sindikata (DGB) predstavila nam je viđenje sindikata o tome kako njemački plan za razvoj i otpornost doprinosi socijalnoj dimenziji Agende2030.

Piotr Wołejko iz poljske organizacije poslodavaca Pracodawcy govorio je o ulozi organiziranog civilnog društva u poljskom nacionalnom planu obnove i povećanja otpornosti.

Na kraju je Radostina Slavkova iz bugarske udruge za zaštitu okoliša “Za Zemiata” / Friends of the Earth, Bugarska predstavila kako je njihov nacionalni plan oporavka i otpornosti usklađen s okolišnom dimenzijom Agende2030.

Sažetak rasprave

Kriza COVID-19 pravi je cunami za naša društva i gospodarstva. Pandemija je naglo i neočekivano promijenila naš život i zajednice i povećala postojeće izazove. Ponovno pokretanje gospodarstva ne može značiti povratak istim kolosijekom.

Postpandemijski proces oporavka može i treba biti usmjeren prema održivosti. Agenda 2030 može biti i jest koristan alat za procese oporavka nakon pandemije i buduću otpornost. To je okvir za usmjeravanje naših društava i gospodarstava prema održivom i uključivom razvoju koji nikoga ne zapostavlja.

Europski zeleni plan središte je ekonomske strategije EU-a i oporavka nakon COVID-a. Mehanizam za oporavak i otpornost EU-a,  najveća komponenta Plan oporavka EU-a – Next Generation, glavni je instrument EU-a za ublažavanje ekonomskih i socijalnih utjecaja pandemije koronavirusa te za postizanje europskih gospodarstava i društava održivijim, otpornijim te bolje pripremljenim za izazove i mogućnosti zelene i digitalne tranzicije. Europski zeleni plan mora biti i zeleni i socijalni dogovor da bi se postigli svi ciljevi održivog razvoja, što je nedavno potvrdio i Frans Timmenrmans, potpredsjednik Komisije, na plenarnoj sjednici EGSO-a. Ali, kao što smo čuli od Petera Shmidta, u planovima pravedna tranzicija uglavnom nije pokrivena kako treba. Raspravljalo se i o potrebi uzimanja u obzir Europskog stupa socijalnih prava.

Pandemija je više nego ikad otkrila važnost snažnih globalnih partnerstava, suradnje i organiziranog sudjelovanja civilnog društva. Cilj 17 – Jačati resurse za provedbu i revitalizirati globalno partnerstvo za održivi razvoj – alat je za napredovanje prema održivoj obnovi i oporavku nakon COVID-a.

Višedioničko sudjelovanje, organizirano sudjelovanje civilnog društva i izgradnja partnerstava ključni su za povećanje napora za postizanje ciljeva održivog razvoja  te za uspjeh u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost EU-a. Gospođa Fernandez je spomenula da se u članku 18. 4 (q) Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost navodi se da bi nacionalni planovi za oporavak i otpornost (NPOO) trebali sadržavati sažetak procesa savjetovanja s lokalnim i regionalnim vlastima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva (OCD) i drugim relevantnim dionicima te bi trebali objasniti kako se doprinos dionika odražava u planovima.

Iz prezentacija se moglo vidjeti da čak ni u Finskoj i Njemačkoj takvi procesi nisu provedeni ispravno i sustavno, kao ni u mnogim drugim zemljama. Gospodin Hernandez je rekao – da plan nije plan vlade već plan zemlje. Trebamo ambicioznije standarde za konzultacije s dionicima kad je riječ o ulaganjima i načelima partnerstva, spomenula je gospođa Biegon. OCD-i bi barem trebali biti uključeni u nadzor i provedbu NPOO-a, naglasio je gospodin Wolejko.

Važno je da se mjere oporavka i obnove moraju uskladiti s Agendom 2030. Moramo težiti ne samo pukom pozivanju na ciljeve održivog razvoja, već jasnim smjernicama. Moraju postojati jasne i konkretne veze između ciljeva održivog razvoja i Europskog fonda za oporavak i otpornost kako bi se zadržala šansa za postizanje doprinosa EU-a Agendi 2030.

Rezolucija EGSO-a o oporavku i obnovi nakon COVID-19 naglašava važnost financiranja oporavka na održiv i uključiv način, uz sudjelovanje socijalnih partnera i civilnog društva. Međutim, već vidimo da su brojni izazovi povezani s uspješnim oslobađanjem potencijala za održivo financiranje oporavka i izgradnje otpornosti.

Nedavna godišnja konferencija Skupine za Europski semestar EGSO-a održana u svibnju pod nazivom Izgradnja otporne Europe – Civilno društvo i nacionalni planovi oporavka i otpornosti, pozvala je na stvarno sudjelovanje organiziranog civilnog društva u fazi provedbe NPOO-a. Ovo je također preporuka koja izlazi iz nedavne EGSO-ove studije “Pomicanje prioriteta prema održivoj obnovi i oporavku nakon COVID-a”.

Rezolucija EGSO-a Uključenost organiziranog civilnog društva u nacionalne planove za oporavak i otpornost – Što funkcionira, a što ne? pripremljena je na temelju savjetovanja održanih u 27 država članica. U njoj je navedeno ono što su potvrdili i govornici – ukazalo se na nedostatak stvarnog sudjelovanja civilnog društva. Jedna od utvrđenih prepreka uključivanju bila je očigledna nespremnost nekih nacionalnih vlada da uključe civilno društvo u izradu NPOO-a. Unatoč formalnoj uključenosti civilnog društva, kratko vrijeme rezervirano za savjetovanje utvrđeno je kao još jedna prepreka istinskoj uključenosti. Stoga, iako velik broj država članica u okviru izrade nacrta planova za oporavak i otpornost predviđa neki oblik savjetovanja s organizacijama civilnog društva, znatno ih manje omogućuje njihovo istinsko sudjelovanje u tom postupku i stvarni utjecaj prijedloga koji iz tog sudjelovanja proizlaze. Nažalost, u nekim zemljama u fazi izrade njihovog nacionalnog plana nije provedeno nijedno savjetovanje. Negdje su savjetovanja, iako provedena, obuhvatila samo socijalne partnere, ali ne i širi spektar organizacija civilnog društva.

Skup je zaključen s porukom da imamo jedinstvenu priliku da stvari učinimo na pravi način. Planovi oporavka nakon COVID-a trebali bi u potpunosti odražavati klimatske obveze i ciljeve održivog razvoja i biti pokretači promjena na putu transformacije.

Više na:

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/agenda-2030-and-eu-recovery-and-resilience-facility-what-role-organised-civil-society

#EESC #EGSO

 

Pin It on Pinterest

Share This