561. plenarna sjednica EGSO-a

12.07.2021 | Novosti iz EGSO-a

U Bruxellesu je 9. i 10. lipnja 2021. održana 561. plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Neka od usvojenih mišljenja su:

Nova strategija za provedbu Povelje o temeljnim pravima

Rasprava o vladavini prava, Novoj strategiji za provedbu Povelje o temeljnim pravima i Akcijskom planu za europsku demokraciju,  uz sudjelovanje Didiera Reyndersa, europskog povjerenika za pravosuđe. Predstavljena su i usvojena mišljenja Nova strategija za provedbu Povelje o temeljnim pravima te Akcijski plan za europsku demokraciju.   

 

 

 

 

 

 

EGSO pozdravlja novu strategiju i njezino nadopunjavanje s akcijskim planom za europsku demokraciju i izvješćem o vladavini prava. Isto tako, naglašava da Povelja o temeljnim pravima uključuje i socijalna prava.  Napominje važnost gospodarskih prava iz Povelje kao što su sloboda poduzetništva, pravo vlasništva i ona povezana s vladavinom prava te ponavlja da će nedostatak vladavine prava vjerojatno negativno utjecati na uzajamno povjerenje na kojem se temelji unutarnje tržište, a time i na gospodarski rast u EU-u;

Nema zelenog plana bez socijalnog plana

Rasprava o europskom zelenom planu, povezano s mišljenjem ‘Nema zelenog plana bez socijalnog plana’ uz sudjelovanje Fransa Timmermansa, izvršnog potpredsjednika Europske komisije za Europski zeleni plan.

EGSO smatra da bi na svim razinama trebalo otvoriti političku raspravu o tome kako stvoriti novi okvir EU-a za dionike. Europski parlament i predstojeća predsjedništva Vijeća EU-a moraju povesti raspravu o tome kako se međudjelovanje svih interesnih skupina može politički mapirati te u konačnici provesti u poboljšanom pravnom okviru EU-a za dionike koji je jedan od glavnih preduvjeta za klimatski prihvatljiva i otporna, gospodarski uspješna, dugoročno održiva i istodobno društveno odgovorna poduzeća;

Mišljenje na hrvatskom jeziku se može naći na sljedećem linku: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/no-green-deal-without-social-deal

Evaluacija – Bijela knjiga o prometu iz 2011.

Usvojen je i izvještaj o Radnom dokumentu službi Komisije – „Evaluacija Bijele knjige o planu za jedinstveni europski prometni prostor – ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima“ iz 2011. Dokument, za koji je suizvjestiteljica bila direktorica ODRAZ.-a, jednoglasno je usvojen na stručnoj sekciji za promet te gotovo jednoglasno na plenarnoj sjednici EGSO-a. Tekst dokumenta na hrvatskom jeziku je dostupan na https://lnkd.in/eYDzaau

EGSO podržava ozelenjivanje prometa, ali naglašava da energetska tranzicija mora biti pravedna i da se njome, bez odricanja od zadanih ciljeva, moraju ponuditi održive i realne alternative uzimajući u obzir posebna gospodarska i socijalna obilježja i potrebe područja iz svih dijelova Europe, uključujući ruralna područja. Kao što je već naveo u svojem mišljenju iz 2012., EGSO želi poticati otvorenu, trajnu i transparentnu razmjenu stajališta o provedbi Bijele knjige između civilnog društva, Komisije i drugih relevantnih aktera kao što su nacionalna tijela na različitim razinama. Na taj će se način poboljšati prihvaćanje i razumijevanje civilnog društva i pružiti korisne povratne informacije onima koji oblikuju i provode politike;

Sažetak usvojenih mišljenja na 561. plenarnoj sjednici možete preuzeti OVDJE.

Informacije o usvojenim mišljenjima u fokusu ove plenarne sjednice možete naći na sljedećem linku:

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/561st-plenary-session-9-10-june-2021/opinions

Tamo se mogu naći i tekstovi dokumenata na hrvatskom jeziku.

#EGSO #EESC #EESCPlenary

Pin It on Pinterest

Share This