558. plenarna sjednica EGSO-a

26.04.2021 | Novosti iz EGSO-a

U Bruxellesu je 24. i 25. veljače 2021. održana 558. plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Na plenarnoj sjednici sudjelovala je Dubravka Šuica, povjerenica za demokraciju i demografiju. Predstavila je proces Konferencije o budućnosti Europe. Radi se o važnom procesu u kojem trebaju sudjelovati organizacije civilnog društva. Članovi EGSO-a smatraju da rasprave trebaju biti na nacionalnim i na europskoj razini.

 

Konferencija o budućnosti Europe: sljedeći koraci

EGSO  je tijekom prethodnog mandata osnovao Ad hoc skupinu za Konferenciju o budućnosti Europe koja se sastoji od 12 članova, kojom predsjeda predsjednica EGSO-a.

Odbor ima ulogu promatrača u upravljačkom tijelu Konferencije. Međutim, uloga EGSO-a mora biti opsežnija od pukog sudjelovanja u službenim tijelima Konferencije. EGSO će u tom procesu biti važan ne samo zbog uloge koja će mu pripasti već i zbog inicijativa i prijedloga koje može osmisliti.

EGSO će pripremati rezoluciju o novoj viziji Europske unije za plenarnu skupštinu u travnju te će se ažurirati plan za sudjelovanje Odbora u Konferenciji.

Uključenost organiziranog civilnog društva u nacionalne planove za oporavak i otpornost – Što funkcionira, a što ne?

Na plenarnoj sjednici sudjelovao je u raspravi Johannes Hahn, povjerenik za proračun i upravu.

EGSO je pripremio nacrt rezolucije ‘Uključenost organiziranog civilnog društva u nacionalne planove za oporavak i otpornost – Što funkcionira, a što ne?’, a na temelju savjetovanja održanih u 27 država članica. U rezoluciji se izražava  zadovoljstvo dogovorom koji su postigli Europski parlament i Vijeće, a kojim se utvrđuje potreba da socijalni partneri i organizacije civilnog društva putem savjetovanja sudjeluju u izradi i provedbi nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Na temelju izvješća nacionalnih izaslanstava Skupine za europski semestar željela se napraviti početna procjena razvoja tog sudjelovanja, a europske institucije i nacionalne vlade obavijestiti o utvrđenim nedostacima. Na taj će način Odbor pomoći da nacionalne vlade i europske institucije poduzmu odgovarajuće korektivne mjere – nacionalne vlade prije roka u kojem planove trebaju dovršiti, a europske institucije prije roka u kojem ih Europska komisija treba odobriti. Procjena pokazuje ne samo stupanj i kvalitetu sudjelovanja civilnog društva u osmišljavanju planova već i stupanj transparentnosti u objavljivanju nacrta planova za oporavak i otpornost u raznim državama članicama.

Više možete naći na sljedećoj poveznici.

Nagrada za civilno društvo 2021.

Odlučeno je da se ove godine nagrada za izvrsnost u inicijativama civilnog društva dodijeli za djelovanje u području klime. Za Nagradu EGSO-a za civilno društvo mogu se prijaviti sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini. Mogu se prijaviti i pojedinci. Krajnji rok za slanje prijava je srijeda, 30. lipnja 2021. u podne (po briselskom vremenu).

Više možete naći na sljedećoj poveznici

Tijekom plenarnog zasjedanja usvojena su sljedeća mišljenja:

1. STRUČNA SKUPINA ZA EKONOMSKU I MONETARNU UNIJU TE EKONOMSKU I SOCIJALNU KOHEZIJU

  • Paket za pravedno i jednostavno oporezivanje
  • Unija tržišta kapitala za građane i poduzeća (novi akcijski plan) – PREUZMI
  • Strategija za digitalne financije
  • Godišnja strategija održivog rasta 2021. – PREUZMI
  • Uključenost organiziranog civilnog društva u nacionalne planove za oporavak i otpornost – Što funkcionira, a što ne?

2. STRUČNA SKUPINA ZA ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I GRAĐANSTVO

  • Postupci azila u okviru novog pakta o migracijama i azilu – PREUZMI

3. STRUČNA SKUPINA ZA PROMET, ENERGIJU, INFRASTRUKTURU I INFORMACIJSKO DRUŠTVO

Sažetak svih mišljenja usvojenih na 558. plenarnoj sjednici dostupna su na: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/plenary-session-summaries/summary-opinions-adopted-plenary-session-24-and-25-february-2021

#EESC #EGSO

Pin It on Pinterest

Share This