553. plenarna sjednica EGSO-a

14.09.2020 | Novosti iz EGSO-a

U Bruxellesu je 15. i 16. srpnja 2020. održana 553. plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Tijekom zasjedanja članovi su razmotrili i usvojili sljedeća mišljenja:

STRUČNA SKUPINA ZA JEDINSTVENO TRŽIŠTE, PROIZVODNJU I POTROŠNJU

 • Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji > PREUZMI
 • Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo > PREUZMI
 • Izgradnja digitalne budućnosti Europe
 • Industrijska strategija > PREUZMI
 • Akcijski plan za provedbu jedinstvenog tržišta > PREUZMI

STRUČNA SKUPINA ZA EKONOMSKU I MONETARNU UNIJU TE EKONOMSKU I SOCIJALNU KOHEZIJU

 • Oporezivanje ekonomije suradnje – zahtjevi za izvješćivanje
 • Uključiva i održiva bankovna unija > PREUZMI
 • Mehanizmi oporezivanja za smanjenje emisija CO2 > PREUZMI
 • Jačanje održivog gospodarskog rasta diljem EU-a > PREUZMI
 • Plan oporavka za Europu i VFO za razdoblje 2021. – 2027. > PREUZMI
 • Mehanizam za oporavak i otpornost i Instrument za tehničku potporu > PREUZMI
 • Revidirani program InvestEU i instrument za potporu solventnosti > PREUZMI

STRUČNA SKUPINA ZA ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I GRAĐANSTVO

 • Strategija za rodnu ravnopravnost > PREUZMI

SAVJETODAVNO POVJERENSTVO ZA INDUSTRIJSKE PROMJENE

 • Industrijska dimenzija sigurnosne unije > PREUZMI
 • Poticanje konkurentnosti, inovacija, rasta i otvaranja radnih mjesta smanjenjem narušavanja tržišta

STRUČNA SKUPINA ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I OKOLIŠ

 • Europski propis o klimi > PREUZMI
 • Europski sporazum o klimi > PREUZMI
 • Uvođenje zaštitnih mjera za poljoprivredne proizvode u trgovinske sporazume

STRUČNA SKUPINA ZA PROMET, ENERGIJU, INFRASTRUKTURU I INFORMACIJSKO DRUŠTVO

 • Evaluacija transeuropske mreže – Smjernice za transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T) 2013. – 2020.
 • Evaluacija europske energetske unije – socijalna i društvena dimenzija energetske tranzicije
 • Europska godina željeznice (2021.)
 • Održivo željezničko tržište s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19

VANJSKI ODNOSI

 • Provedba sporazumâ o slobodnoj trgovini 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018.
 • Izvanredna situacija nakon COVID-a 19: osmišljavanje nove multilateralne matrice > PREUZMI

Sažetak usvojenih mišljenja dostupan je OVDJE.
Foto: eesc.europa.eu

 

Pin It on Pinterest

Share This