536. plenarna sjednica EGSO-a

29.08.2018 | Novosti iz EGSO-a

U Bruxellesu je 11. i 12. srpnja 2018. održana 536. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Sjednica se bavila sljedećim temama:

 1. Modernizacija europskog gospodarstva: decentralizirana energija, održivi transport i regionalni ekonomski razvoj s Marošom Šefčovičem, potpredsjednikom Europske komisije, zaduženim za Energetsku uniju
 2. Predstavljanje prioriteta austrijskog predsjedanja, s Gernotom Blümelom, austrijskim saveznim ministrom za EU, umjetnost, kulturu i medije.

Usvojena su sljedeća mišljenja:

1. STRUČNA SKUPINA ZA EKONOMSKU I MONETARNU UNIJU TE GOSPODARSKU I SOCIJALNU KOHEZIJU

 • Paket mjera o lošim kreditima
 • Smanjenje prepreka prekograničnoj distribuciji investicijskih fondova
 • Okvir za pokrivene obveznice
 • Financijske tehnologije (Fin Tech)
 • Masovno financiranje putem interneta i financiranje pojedinaca od strane pojedinaca
 • Oporezivanje dobiti multinacionalnih poduzeća u digitalnom gospodarstvu
 • Carinsko područje EU-a – izmjena
 • PDV – produljenje primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze i mehanizma brze reakcije

2. STRUČNA SKUPINA ZA JEDINSTVENO TRŽIŠTE, PROIZVODNJU I POTROŠNJU

 • SEPA/Širenje – Širenje jedinstvenog područja plaćanja u eurima
 • Primjena norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
 • Revizija Uredbe o stavljanju na tržište prekursora eksploziva i njihovoj uporabi
 • Carinski zakonik Unije (izmjena)

3. STRUČNA SKUPINA ZA PRIJEVOZ, ENERGIJU, INFRASTRUKTURU I INFORMACIJSKO DRUŠTVO

 • Učinci nove decentralizirane i digitalizirane strukture opskrbe energijom s nultom stopom emisija ugljika na radna mjesta i regionalna gospodarstva
 • Uloga prometa u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i posljedični utjecaj na donošenje politika EU-a
 • Modernizacija propisa o uspostavljanju vršne domene .eu

4. STRUČNA SKUPINA ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I ZAŠTITU OKOLIŠA

 • Preinaka Uredbe 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
 • Okvir za praćenje kružnog gospodarstva
 • Višegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnom moru
 • Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)
 • Nominalne količine za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu
 • Jednakovrijednost pregleda – sjeme iz Brazila i Moldove

5. STRUČNA SKUPINA ZA ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I GRAĐANSTVO

 • Upravljanje prijelazom na digitalno tržište rada
 • Položaj žena s invaliditetom
 • Sigurnost osobnih iskaznica građana EU-a i boravišnih isprava
 • Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u kaznenim postupcima
 • Dokazi u kaznenom postupku

Ovaj dokument dostupan je na službenim jezicima na internetskim stranicama Odbora na sljedećoj adresi: http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/plenary-session-summaries

Navedena mišljenja možete naći na internetu putem tražilice Odbora: http://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/opinionssearch.aspx

Pin It on Pinterest

Share This