521. plenarno zasjedanje EGSO-a

02.01.2017 | Novosti iz EGSO-a

521. plenarno zasjedanje EGSO-a obilježile su teme vezane uz budućnost EU-a u 2017. godini. Naglašena je potreba za rješavanjem problema nejednakosti, jedinstvenog digitalnog tržišta i energetskih pitanja te očuvanje demokratskih vrijednosti Europske unije.

Shodno tome, ovo plenarno zasjedanje EGSO-a, održano 14. i 15. prosinca 2016., obilježilo je sudjelovanje Fransa Timmermansa, prvog potpredsjednika Europske komisije i Jyrkija Katainena, potpredsjednika Europske komisije nadležnog za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, koji su sudjelovali u raspravama.

Mišljenja 521. plenarnog zasjedanja EGSO-a:

  1. Gospodarsko upravljanje/oporezivanje: Izmjena uredbi o fondovima EuVECA i EuSEF, Produljenje trajanja europskog statističkog programa (2018. – 2020.),  Produljenje trajanja EFSU-a (EFSU 2.0), Preispitivanje višegodišnjeg financijskog okvira u sredini programskog razdoblja 2014. – 2020.,  Postupci za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza u vezi s hibridnom neusklađenošću
  2. Unutarnje tržište:  Godišnji program rada Unije za europsku normizaciju za 2017., PRIIP / Datum
  3. Zaštita okoliša/poljoprivreda i ribarstvo: Čimbenici koji utječu na ZPP nakon 2020., Odluka o zajedničkom naporu u sklopu okvira klimatske i energetske politike za 2030. te emisija i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju iz djelatnosti vezanih uz korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta te šumarstvo, Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernom moru
  4. Potrošači, socijalna pitanja i migracije: Prema dosljednoj europskoj politici migracija radne snage s obzirom na plavu kartu EU-a , Izmjena Direktive o upućivanju radnika, II. Paket mjera za reformu zajedničkog europskog sustava azila
  5. Industrija/inovacije: Uključivanje nukanja u politikama EU-a , Poticanje inovativnih poduzeća brzog rasta, Odgovarajući okvir za transparentnost poduzeća, Funkcionalno gospodarstvo, Ekonomija suradnje
  6. Sigurnost: Jačanje europskog sustava kibernetičke sigurnosti
  7. Promet/komunikacije: Paket za zrakoplovstvo II., Internetske platforme i jedinstveno digitalno tržište
  8. Vanjski odnosi: Jačanje bilateralnih trgovinskih odnosa EU-a i Turske i modernizacija carinske unije, Prisilno raseljavanje i razvoj, Živjeti dostojanstveno: od ovisnosti o pomoći do samostalnosti, Politika za Arktik

*Izvještaj s poveznicama na usvojena mišljenja preuzmite OVDJE.

Slika: http://www.eesc.europa.eu/

Pin It on Pinterest

Share This