520. plenarno zasjedanje EGSO-a

02.12.2016 | Novosti iz EGSO-a

Plenarnom zasjedanju održanom 19. i 20. listopada 2016. prisustvovao je Carlos Moedas, europski povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije. U fokusu je većinom bio Obzor 2020, najambiciozniji program za istraživanje i inovacije Europske unije, koji bi u razdoblju od 2014. do 2020. godine trebao osigurati oko 80 milijardi eura financiranja za europske projekte istraživanja i razvoja.

Carlos Moedas naglasio je kako su “Vodeći prioritet predsjednika Junckera radna mjesta i rast, a danas, kad se govori o radnim mjestima i rastu, govori se o inovaciji u znanosti. Europa ne može postati bolja i stvoriti još radnih mjesta bez inovacija u znanosti. To je jedini način na koji možete stvoriti bolje proizvode koja poduzeća mogu prodati za bolje cijene i stvoriti bolje plaćenije poslove.”

Mišljenja 520. plenarnog zasjedanja:

  1. Temeljna prava: Europski nadzorni mehanizam za vladavinu prava i temeljna prava
  2. Gospodarsko upravljanje/oporezivanje: Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2015.; Pristup poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca; Proračun EU-a temeljen na uspješnosti i usmjeren na rezultate: ključ dobrog upravljanja financijama; Direktiva o sprečavanju pranja novca;
  3. Unutarnje tržište: Europske norme za 21. stoljeće; Neopravdano geografsko blokiranje; Dostava paketa; Pregled veleprodajnog tržišta roaminga u EU-u
  4. Zaštita okoliša, poljoprivreda i ribarstvo: Pravedniji lanac opskrbe poljoprivredno- prehrambenim proizvodima; Uklanjanje prepreka održivoj akvakulturi u Europi; Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila; Očuvanje atlantskih tuna
  5. Potrošači, socijalna pitanja i migracije: UNCRPD – strategija EU-a za osobe s invaliditetom; Razmjena informacija, sustav ranog upozoravanja i postupak procjene rizika novih psihoaktivnih tvari (kategorija C); Suradnja u području zaštite potrošača; Sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga (2017.-2020.)
  6. Energija: Energija i energetske zadruge proizvođača – potrošača: prilike i izazovi u državama EU-a, Energija mora: obnovljivi izvori energije koje treba razvijati; Strategija EU-a za grijanje i hlađenje; Preoblikovanje tržišta električne energije i mogući utjecaj na osjetljive skupine potrošača
  7. Industrija i inovacije: Revizija tijekom provedbe programa Obzor 2020.; Revizija Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama; Uloga i učinci zajedničkih tehnoloških inicijativa i javno-privatnih partnerstava u provedbi Obzor 2020. za održivu promjenu u industriji; Jačanje europskog industrijskog sektora proizvoda za osobnu njegu i higijenu te kozmetičkih proizvoda; Rezanje brodova i društvo koje reciklira
  8. Prijevoz: Putnički brodovi – sigurnosna pravila i norme; Putnički brodovi – upis putnika i službeni postupak prijave; Ro-ro putnički brodovi i brza putnička plovila – linijska plovidba
  9. Vanjski odnosi: Suradnja s trećim zemljama na promicanju zakonitih migracija u EU; Program za razdoblje do 2030. – Predanost Europske unije ostvarenju ciljeva održivog razvoja na svjetskoj razini

* Izvještaj s poveznicama na usvojena mišljenja preuzmite ovdje.

Slika: http://www.eesc.europa.eu/

Pin It on Pinterest

Share This