Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

13.07.2021 | Natječaji

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva udruge mladih i za mlade da da prijave projekte koji pridonose podizanju kvalitete života mladih. Rok za podnošenje prijedloga projekata je 20. kolovoza 2021. godine u 12 sati.


Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
b) Mladi i održivi razvoj zajednice

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Informativni centri za mlade
b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
c) Centri za mlade

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih ( rad s mladima u NEET statusu)

P.4. Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom

P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je
osigurano 10.000.000,00 kuna (slovima: desetmilijunakunainulalipa).
Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 75.000,00 kuna, a maksimalni
iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 12 mjeseci.

Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr

Izvor: civilnodrustvo.hr
Slika: Unsplash

 

Pin It on Pinterest

Share This