Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

04.05.2021 | Natječaji

U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te poboljšanja STEM vještina učenika. Rok za prijavu: 28. srpnja (komponenta A) i 27. kolovoza (komponenta B).

Poziv se provodi kroz dvije komponente:

  1. Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom
  2. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.

    Poseban naglasak Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj i poticanju aktivnog uključivanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – projektni prijedlozi koji uključuju navedeno ostvarit će dodatne bodove u procjeni kvalitete.

Prihvatljivi prijavitelji: osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri: bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Islandu, Kneževini Lihtenštajnu, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj.

Sve upite vezane uz Poziv potrebno je uputiti na e-mail adresu: ldpr@mrrfeu.hr, s referencom na Poziv. Svi odgovori bit će objavljeni na mrežnoj stranici Programa –  najkasnije 7 kalendarskih dana prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Održat će se i online informativne radionice vezane uz ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Više informacija potražite na sljedećoj POVEZNICI

 

Izvor: https://razvoj.gov.hr/

 

Pin It on Pinterest

Share This