Youth work in flux: an academic point of view on youth work training and education

05.01.2021 | Događanja

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i partneri: Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Ljubljani pozivaju vas na konferenciju Youth work in flux: an academic point of view on youth work training and education koja će se održati od 15. do 18. lipnja 2021. u Rijeci.

Rad s mladima jedan je od onih termina koji se u zadnjem desetljeću često može pronaći u brojnim policy dokumentima, stručnim i policy raspravama, projektima mladih i za mlade, kao tema okruglih stolova, seminara i tribina.

Usvajanjem nove Europske strategije za mlade te posljedično lansiranjem Europske agende za rad s mladima tijekom njemačkog predsjedanja Vijećem EU, rad s mladima dobiva na dodatnoj važnosti. 

Osim toga, rad s mladima polako, ali sigurno počinje dobivati svoje mjesto i u akademskoj zajednici.

Zamjetna je proliferacija kolegija koji pokrivaju određene aspekte rada s mladima, niču brojni drugi akademski sadržaji, a sve to prati sve veći broj znanstvenih i stručnih projekata u području rada s mladima.

Upravo sa svrhom boljeg razumijevanja rada s mladima, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, u suradnji sa Sveučilištima u Rijeci i Ljubljani, organizira konferenciju Youth work in flux: an academic point of view on youth work.

Konferencija se održava u sklopu Erasmus + projekta Supporting Evidence-based Education of Youth Workers.

Cilj i fokus konferencije
Konferencija će okupiti 100ak sudionika/ica, istraživača/ica, znanstvenika/ica i doktoranda/ica s ciljem osnaživanja epistemičke zajednice znanstvenika/ica i istraživača/ica u području rada s mladima te poticanja akademske rasprave o postojećim znanjima u području, definiranja daljnje potrebe za istraživanjima te istraživanja mogućnosti kokreacije znanja s akterima iz zajednice.
Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike/ice i istraživače/ice da pošalju svoje sažetke koji tematiziraju teorijske, analitičke i metodološke modele istraživanja rada s mladima, ali i inovativnu praksu koju je moguće analizirati koristeći teorijska uporišta disciplina povezanih s radom s mladima.

U sklopu konferencije održat će se i simpozij doktorskih studenata/ica, pa posebno pozivamo doktorande/ice čije su teme vezane za rad s mladima da se prijave.
Posebno smo zainteresirani za radove nastale na temelju empirijskih istraživanja u ovim i sličnim područjima:
• (formalno i neformalno) obrazovanje radnika s mladima
• Profesionalizacija rada s mladima
• Priznavanje rada s mladima
• Institucionalna arhitektura rada s mladima
• Odnos mladih i rada s mladima
• Etika u radu s mladima
• Rad s mladima kao prevencijska praksa
• Kritičke teorije rada s mladima
• Odnos rada s mladima i srodnih profesija
• Mentorstvo, supervizija i coaching u radu s mladima
• Rad s mladima u kontekstu pandemije koronavirusa

Upute za predaju sažetaka
• Tip dokumenta: MS Word
• Font teksta: Calibri
• Veličina fonta: 11
• Maksimalan broj riječi: 500
• Maksimalan broj ključnih riječi: 5

Struktura sažetka
o Naziv
o Ime i prezime autora (titula i afilijacija u fusnoti)
o Sažetak rada s glavnim nalazima

Logističke i tehničke informacije

Konferencija Youth work in flux: an academic point of view on youth work održat će se u Rijeci, na Sveučilišnom kampusu, od 15. do 18. lipnja 2021. U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije, konferencija će se održati od 14. do 16. rujna 2021., o čemu će sudionici/e biti obaviješteni.

Organizator pokriva troškove smještaja i prehrane za izabrane sudionike, a putni troškovi idu na teret sudionika/ca.

Sažetci na engleskom jeziku, koji je i jezik konferencije, se predaju zaključno s 20. veljačom 2021. godine na adresu elektroničke pošte youth.work@idi.hr.

Doktorande zainteresirane za simpozij doktorskih studenata/ica molimo da to naglase u nazivu e-maila.
Svi sudionici bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije do 20. ožujka 2021.
Rok za predaju finalnog teksta je 15. listopada 2021. godine. Najbolji tekstovi bit će objavljeni u zborniku ili u relevantnom časopisu.

* Sve dodatne informacije o konferenciji mogu se dobiti putem elektroničke pošte youth.work@idi.hr.
* Sve informacije bit će objavljene i na web stranici www.idi.hr/youth-work.

Pin It on Pinterest

Share This