Poziv za drugu generaciju praktičarki i praktičara socijalnih inovacija – prijavi se!

06.09.2021 | Događanja, Novosti

Edukacija ‘Praktičar_ka socijalnih inovacija’ namijenjena je mladima između 21 i 30 godine koji su na završnim godinama studija ili su završili fakultet i trenutno nisu zaposleni u struci. Sudjelovanje je besplatno i sastoji se od 150 sati edukacije koja uključuje teorijska predavanja, individualni i praktični rad u grupama.Program započinje 28. rujna i završava 17. prosinca 2021. godine te će se izvoditi online putem platforme Zoom, uz mogućnost susreta uživo ako za to bude mogućnosti. Rok za prijavu: 19. rujna 2021. 

Cilj edukacije koju organizira Inicijativa mladih za ljudska prava  je ponuditi osnovna znanja, vještine i stavove koji će humanistima i društvenjacima omogućiti da dizajniraju, razviju i implementiraju socijalne inovacije. Program se prvi puta izvodio u proljeće 2021., a ovo je poziv za drugu generaciju praktičara i praktičarki.

 

Završio/la si ili završavaš fakultet društveno-humanističkog usmjerenja i zanima te kako svoju struku primijeniti u praksi za dobrobit zajednice? Želiš naučiti prenosive vještine i metode rada koje možeš koristiti u području aktivizma, ali i na bilo kojem drugom poslu? Imaš ideju za inovativno rješavanje društvenih problema, a nisi siguran/a kako to ostvariti?

Ako je odgovor na i jedno od ovih pitanja ‘da’, postoji program baš za tebe.

Što ćeš dobiti ovom edukacijom?

  • Usavršavanje postojećih i usvajanje novih metoda rada, pristupa problemima, vještina i znanja u području definiranja problema, istraživanja potreba, socijalnih inovacija, design thinkinga, oblikovanja projekta, izrade poslovnog plana itd.
  • Uz teorijska znanja, imat ćeš prilike i razviti jedinstveni prototip/rješenje odnosno socijalnu inovaciju koja odgovara na goruće društvene probleme u suradnji s timom mladih ljudi koji razmišljaju na sličan način kao i ti
  • Podršku za razvoj socijalne inovacije i nakon završetka programa
  • Priliku za umrežavanje s mladima iz cijele Hrvatske, ali i sa organizacijama civilnog društva, poslovnim sektorom i drugim akterima
  • Izlazak iz zone komfora i aktivan zajednički rad s ljudima iz cijele Hrvatske koje ćeš imati prilike bolje upoznati
  • Aktivnu mentorsku podršku koja uključuje jasnu povratnu informaciju na rad, savjete za poboljšanje i pomoć u oblikovanju socijalne inovacije
  • Potvrdu/certifikat o završetku neformalnog edukacijskog programa

Kako izgleda program?

– Sudjelovanje je besplatno i sastoji se od 150 sati edukacije koja uključuje teorijska predavanja, individualni i praktični rad u grupama (60 sati – predavanja i praktične vježbe; 90 sati – individualni i grupni zadaci).

– Kako bi se omogućilo sudjelovanje mladih iz cijele Hrvatske, kao i mladih koji imaju poteškoće u kretanju, program će se izvoditi online putem platforme Zoom, uz mogućnost susreta uživo ako za to bude mogućnosti

– Program započinje 28. rujna i završava 17. prosinca 2021. godine.

– Teorijska predavanja odvijaju se utorkom i četvrtkom od 9:30 do 13:30h, uz povremeni tjedan bez predavanja koji je namijenjen grupnom radu. U dogovoru s grupom, moguće je organizirati dodatne termine za konzultacije.

– Predavanja izvode iskusne predavačice iz Inicijative mladih za ljudska prava u suradnji s vanjskim predavačima koji su poznati eksperti za design thinking, komunikaciju, zagovaranje i druge teme te dolaze iz privatnog sektora i civilnog društva. Imena svih predavača bit će objavljena uskoro.

* Više informacija pogledajte na sljedećoj poveznici: Poziv za drugu generaciju praktičarki i praktičara socijalnih inovacija – prijavi se! | Yihr HR

Pin It on Pinterest

Share This