ZgAktiv – znanjem i partnerstvom do posla

Opći cilj projekta, u kojem ODRAZ sudjeluje kao partner, povećanje je zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području grada Zagreba putem provođenja mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba (SRLJP) te unapređenja funkcioniranja LPZ-a Grada Zagreba.

_CILJNE SKUPINE

Osnovne ciljne skupine projekta uključuju nezaposlene mlade (15-29 godina) i osobe iznad 50 godina starosti te zaposlenike institucija članica LPZ-a Grada Zagreba.

Rezultati projekta uključuju aktivaciju nezaposlenih na tržištu rada i u poduzetništvu s novim/unaprijeđenim kompetencijama i motiviranošću, te ojačane kapacitete, održivo funkcioniranje i veću vidljivost LPZ-a Grada Zagreba.

Ciljne skupine nezaposlenih adresirat će se putem uspostavljanja Kluba za Aktivaciju na području Grada Zagreba unutar kojeg će se raditi individualne procjene i karijerna savjetovanja, provoditi klubovi za zapošljavanje te pružati usluge mentorstva, zatim putem poticanja poduzetništva kroz Start-up akademiju gdje polaznici stječu znanja potrebna za uspješno vođenje poduzeća te putem uključivanja pripadnika ciljne skupine u programe osposobljavanja ili usavršavanja temeljem individualne procjene i potreba na tržištu rada s ciljem lakšeg integriranja u tržište rada.

Zaposlenici institucija članova LPZ-a Grada Zagreba adresirat će se putem edukacija te organiziranja PIIP foruma i Zagrebačkih razgovora koje će provoditi sami partneri, a sve s ciljem razvoja ljudskih kapaciteta članica LPZ-a Grada Zagreba.

_CILJEVI PROJEKTA

  • Povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz provođenje mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba
  • Unapređenje funkcioniranja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba

_OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA (POKAZATELJI)

  • 100 pripadnika mladih (15 – 29 godina) i osoba starijih od 50 godina proći će kroz projektne aktivnosti koje uključuju individualne procjene i karijerna savjetovanja, klubove za zapošljavanje, socijalno mentorstvo, programe osposobljavanja / usavršavanja te Start-up akademiju.
  • Projektom će se izraditi prijedlog Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba za period nakon 2020.g.
  • 50 zaposlenika članica LPZ-a Grada Zagreba u sklopu projekta proći će edukativne programe sa svrhom jačanja ljudskih kapaciteta LPZ-a Grada Zagreba.
  • Projektom će se provesti 3 ciklusa PIIP Foruma koji predstavljaju inovativni model za podršku razvoju kvalitetnih razvojnih projekata s naglaskom na projekte iz područja razvoja ljudskih potencijala i lokalnog tržišta rada.
  • Projektom će se provesti 2 kruga Zagrebačkih razgovora o temama vezanim za probleme, analizu i moguće mjere za unapređenje tržišta rada u Zagrebu te svrhom podizanja vidljivosti i prepoznatljivosti LPZ-a Grada Zagreba.

Nositelj projekta: Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. (bivša Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.)

Partneri: Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za stručno usavršavanje mladih

Ukupna vrijednost projekta: 1.991.474,54 HRK
Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 1.991.474,54 HRK
Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2018. – studeni 2020.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (Poziv za dostavu projektnih prijedloga: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III).

ODRAZ će sudjelovati u pripremi i provedbi tri PIIP foruma, evaluaciji postojeće i izradi nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba, provođenju dva kruga Zagrebačkih razgovora o zapošljavanju i organizaciji tematskih radionica sa svrhom povezivanja s drugim LPZ-ovima (Sisak, Šibenik).

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr

Pin It on Pinterest

Share This