Tik-tak, vrijeme je za kulturu

Projekt ˝Tik-tak, vrijeme je za kulturu˝ doprinjeo je razvoju i unaprjeđenju postojećih te uspostavi novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi na području Grada Kutine kroz jačanje kapaciteta predstavnika OCD-a i zaposlenika javnog sektora aktivnih u kulturi.

SVRHA PROJEKTA

Povećat će se uključenost građana i OCD-a u procese donošenja odluka lokalne zajednice umrežavanjem i poticanjem suradnje u planiranju, izradi i provedbi projekata u kulturi formiranjem savjetodavnog tijela unutar Pučkog otvorenog učilišta Kutina.

Projektom se rješava problem nepostojanja dovoljno kvalitetnih i raznolikih aktivnosti za jačanje kapaciteta u području sudioničkog upravljanja u kulturi u Gradu Kutini.

   OPĆI CILJ PROJEKTA

   Cilj projekta bio je doprinijeti razvoju i unaprjeđenju postojećih i uspostavih novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi u Gradu Kutini kroz jačanje kapaciteta 25 predstavnika OCD-a i zaposlenika javnog sektora, te provedbom 1 predstave, 1 festivala, 2 manifestacije te 2 panel rasprave s ciljem poticanja uključenosti građana u razvoj istih.

   CILJNA SKUPINA

   Ciljna skupina projekta bili su 20 zaposlenika i članova udruga, 2 zaposlenika Grada, 3 zaposlenika javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad, 15 udruga, Grad Kutina, 3 ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad.

   Nositelj: Pučko otvoreno učilište Kutina

   Partneri: ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Grad Kutina, Društvo naša djeca Kutina, Gradski savez kulturno umjetničkih društava Grada Kutina, Foto video klub

   Trajanje projekta: listopad 2018. – ožujak 2020.

   Ukupna vrijednost projekta: 783.200,51 kn

   Iznos sufinanciranja: 665.720,43 HRK (85% bespovratna sredstva EU iz ESF-a), 117.480,08 HRK (15% bespovratna sredstva Državnog proračuna RH)

   ODRAZ je u projektu bio zadužen za provedbu četiri modularna trening-bloka “Škole za dobro upravljanje i participativni razvoj.”

   www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Pin It on Pinterest

   Share This