Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini

Cilj projekta bio je promicanje dobrog upravljanja i jačanje participativnog razvoja izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalne samouprave. Projekt se provodio u četiri hrvatske regije (Grad Zagreb, Zagrebačka, Šibensko-kninska i Sisačko-moslavačka županija).

DOPRINOS PROJEKTA

 • bolji pristup informacijama o zakonima, planovima i odlukama, najboljoj praksi i stručnoj pomoći
 • bolje razumijevanje i promicanje vladavine prava i dobrog upravljanja mogućnosti umrežavanja i partnerstava među različitim krajevima i sektorima
 • jačanje znanja i vještina za planiranje i provedbu partnerskih projekata za rješavanje problema zajednice
 • bolja suradnja između svih zainteresiranih strana, kao važan preduvjet za poboljšanje kvalitete upravljanja u svim dijelovima Hrvatske.

CILJNE SKUPINE

 • organizacije civilnog društva
 • lokalna samouprava i druge javne institucije
 • predstavnici poslovnog sektora

Planirano do 25 sudionika > ukupno je sudjelovalo 35 angažiranih dionika iz pet županija

{PROVEDNE AKTIVNOSTI }

EDUKACIJA za ključne lokalne dionike o načelima dobrog upravljanja, metodama participativnog planiranja, učinkovitoj provedbi planova lokalnog razvoja te analizi javnih politika:

 • Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj – modularni trening-program, pet dvodnevnih trening-blokova
 • Trodnevna obuka o analizi javnih politika i izradi izvještaja iz sjene

PODRŠKA – kontinuirano informiranje i pomoć organizacijama civilnog društva, lokalnoj samoupravi i drugim lokalnim dionicima u pripremi projekata te učenje iz dobre belgijske prakse

 • redovito informiranje o natječajima za bespovratna sredstva, događanjima, obukama, publikacijama, itd., putem info-kanala partnera
 • definirano šest partnerskih projekata vezanih uz dobro upravljanje i sudjelovanje javnosti te pripremu lokalnih razvojnih projekata u višesektorskim partnerstvima
 • organizirano studijsko putovanje u Belgiju
  • dobra praksa grada Genta u savjetovanju s javnošću i su-kreiranju javnih prostora u lokalnim zajednicama
  • upoznavanje s radom: Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), Odbora regija, Europskog parlamenta, hrvatskih predstavništava u Bruxellesu: HGK, Ured hrvatskih regija, Predstavništvo Dubrovačko-neretvanske županije, organizacije The European Citizen Action Service (ECAS)

PROMOCIJA dobrog upravljanja

 • izrađen kratki film “Građani znaju nabolje – sudjelovanje građana u procesima odlučivanjima” o važnosti i koristi od javnih konzultacija, sudjelovanja u odlučivanju i dobrog upravljanja za sve sektore i zajednicu
 • održane tri javne rasprave izazovima sudjelovanja građana u odlučivanju i sudjelovanju javnosti 
 • suradnja s medijima – redovno izvještavanje o aktivnostima projekta i uključivanje u javna događanja

REZULTATI

 • 35 predstavnika OCD-a, lokalnih vlasti, gradskih vijeća te drugih ključnih lokalnih dionika završilo edukaciju o načelima i metodama dobrog upravljanja i participativnog razvoja te steklo znanja za analizu politika i izradi izvještaja iz sjene
 • preko 300 informacija proslijeđeno zainteresiranim dionicima o bespovratnim sredstvima, događanjima, edukacijama, osposobljavanju i publikacijama, putem elektroničkih glasila i društvenih mreža
 • izrađen kratki film o važnosti i koristi od javnih konzultacija i sudjelovanja građana u odlučivanju
 • definirano šest partnerskih projekata
 • 30 lokalnih dionika upoznato s primjerima dobre prakse iz Belgije
 • održana 3 javna događanja na kojima je sudjelovalo preko150 sudionika
 • 20 medijskih nastupa i objava

#EPP #DobroUpravljanje

————————————————————————-

Koordinator projekta: ODRAZ – Održivi razvoj zajednice
Partneri:
 Udruga gradova u Hrvatskoj; Udruga ZvoniMir Knin, LAG Zrinska gora-Turopolje Petrinja
Trajanje projekta:
 24 mjeseca (1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2016.)
Financijska podrška: Ovaj projekt financira EU  / IPA 2011 – Jačanje podrške OCD-a u povećanju transparentnosti i dobrog upravljanja u hrvatskoj javnoj upravi. Udio troškova u projektu sufinancira Ured za udruge Vlade RH

Letak projekta

Šira informacija o projektu

 

Pin It on Pinterest

Share This